Et nyt pilotstudie i samarbejde mellem DBU Bredde, DBU og Divisionsforeningen skal undersøge, hvordan vi i dansk fodbold kan sikre flere og mere retfærdige tilbud målrettet den gruppe af unge spillere, der oplever en senere vækstspurt end deres medspillere.

Målingen kaldes en PHV-måling (Peak Height Velocity) og er et udtryk for, hvornår i puberteten den enkelte spiller forventes at opleve den mest eksplosive vækst. PHV-målingen er i nogle licensklubber allerede et kendt redskab i arbejdet med unge spillere i puberteten, men bliver i det nye pilotprojekt mere struktureret i både licens- og breddeklubber. 

PHV-målingen består af en samlet koefficient, der er udregnet efter en algoritme, som er med til at give en større forståelse af, hvor den enkelte spiller ligger i sin forventede vækstspurt og dermed også for det niveau, den enkelte spiller bør matches efter for at fremme en positiv udvikling.

Med projektet ønskes at indsamle viden om, hvad den relative væksteffekt betyder for spillere og trænere i dansk fodbold. Ligeledes vil forskellige turneringstiltag med fokus på matchning efter relativ vækst være med til at give viden og erfaringer om, hvad det betyder for spillernes trivsel og motivation, hvis de i højere grad matches efter biologisk udvikling fremfor kun alder.

Aktuel struktur udfordrer fleksible tilbud

DBU’s rækker er traditionelt set opdelt i årgange og dermed tages der ikke hensyn til den enkelte spillers fysiske vækst. Strukturen kan være med til at skabe udfordringer, når unge spillere kommer i puberteten. Her kan tidligt fysisk udviklede spillere ofte opnå en fordel sammenlignet med sent fysisk udviklede spillere, blot ved hjælp af deres størrelse. De, der oplever en sen vækstspurt, ender med at blive overmatchet på banen.

Eksempler på spillere, der i deres spillerudvikling har været udfordret grundet deres størrelse i ungdomsårene, er blandt andet Mikkel Damsgaard, Mikkel Duelund, Morten Frendrup, Thomas Delaney, Jesper Lindstrøm mfl. 

At give en mere ligeværdig matchning for ungdomsspillere kommer ifølge projektansvarlig Rasmus Porse med flere positive sideeffekter – både i breddefodbolden og elitefodbolden:

”Den traditionelle årgangsopdeling efterlader en gruppe af spillere, der ikke får en retfærdig matchning blot på grund af fysikken, og derfor har en sværere vej igennem systemet. Nogle kæmper, nogle mistrives, mens andre helt vælger helt at stoppe, da det ikke længere er sjovt at spille. Dette kan og skal vi gøre bedre og mere retfærdigt i dansk fodbold,” lyder det fra Rasmus Porse, der understreger nødvendigheden i, at dansk fodbold lykkedes med at fastholde så mange i fodbolden som muligt.  

”Et land på Danmarks størrelse skal kunne sikre en stabil talentmasse for at kunne fastholde et højt internationalt niveau – både i klubber og på de danske landshold. Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være!”

Alle talenter fortjener en chance.

Det er sparsomt med videnskabelige studier på området inden for fodbolden. Det er dermed også første gang, at en strømlinet PHV-måling sættes i struktur fra forbundet på tværs af dansk fodbold med henblik på at forstå, hvilken betydning en mere ligelig matchning har for spillernes udvikling, trivsel og fastholdelse. Udvalgte klubber i DBU Sjælland og blandt DBU's licensklubber er i første omgang en del af pilotprojektet.

Dermed følger DBU op på tidligere internationale studier og tiltag, men lægger med dybden i pilotprojektet yderligere et lag på og bevæger sig ud på ubetrådt land. Hypotesen for studiet er, at flere tilbud og muligheder vil have en positiv betydning for udviklingen og fastholdelsen af den enkelte ungdomsspiller.

Tilbuddet er frivilligt for den enkelte spiller, ligesom der er opsat en række anbefalinger til, hvordan rammerne for målingen skal sikres, så det sker i samspil med den enkelte klub og i trygge rammer for den enkelte spiller.

Ved projektets afslutning håber Rasmus Porse i DBU Projekt & Analalyse at opnå en større viden om, hvordan en mere retfærdig matching af unge senere udviklede spillere vil kunne skabe et endnu bedre fundament for dansk fodbold og give en langt bedre individuel udvikling af den enkelte spiller, og dermed grundlag for fastholdelse i sporten.

Læs meget mere om Relativ Væksteffekt i vores Q & A her