Vi bringer her "Nyt fra DBU Sjællands formand", som blev udsendt til klubberne 28. februar 2021.

Kære alle

Så skete det vi alle havde håbet på. Onsdag 24. februar bragte en undtagelse for forsamlingsforbuddet for udendørs idræt, og ovenikøbet på 5 personer mere, end alle signaler havde indikeret, så undtagelsen nu er på 25 personer. Det jeg synes er det mest glædelige ved den beslutning er, at myndighederne hermed også signalerer, at det er forsvarligt at dyrke udendørs idræt, både træning og kamp, hvilket regeringens ekspertgruppes beregninger også viser. Således viser ekspertgruppens beregninger, at åbningen af udendørsidræt har en minimal påvirkning på smittetrykket i Danmark. Hvis nedlukningen, som vi har kendt den i januar og februar blev bevaret, sagde beregningen, at der ville forventes 1063 smittede pr. dag, når vi når frem til den 15. april, og hvis der blev åbnet for udendørsidrætten med et tal på 20 personer, lyder estimatet, at tallet ville være 1088 smittede per dag den 15. april. Det er altså en minimal påvirkning, og dermed også en meget lille smitterisiko, der er ved udendørs idrætsaktivitet. Det forudsætter naturligvis, at vi alle stadig opretholder de øvrige corona-retningslinjer, som vi nu har levet med i godt et år, og som vi jo nok skal lære at leve med fremover, da det jo i virkeligheden også er godt for at undgå smittespredning af mange andre sygdomme.

For os i fodbolden er det rigtig vigtigt, at vi nu kan få gang i aktiviteterne igen. Det er vigtigt for klublivet, for de lokale fællesskaber og ikke mindst for den enkelte spillers velbefindende. Vi har nu levet med restriktioner i klublivet, i den fysiske aktivitet og i hele det øvrige liv, i godt et år nu. Det har tæret på hele foreningslivet samt ikke mindst på den enkeltes mentale og fysiske velvære, i en sådan grad, så det nu også er blevet en væsentlig samfundsfaktor, at vi skal have højnet den generelle trivsel.

Jeg kan se, at genåbningen har skabt en del debat blandt fodboldfolket, på flere punkter. Jeg vil her komme med mine betragtningerne på nogle af områderne, vel vidende at alle ikke kan blive enige.

Det første punkt jeg kan se, der har skabt en del spørgsmål er 11-mands, og muligheden for at afvikle 11 mands kampe. Jeg kan se, at der kommer mange fantasifulde forslag til, hvordan man kan komme til at afvikle 11 mandskampe og lave forskellige kreative løsninger i forhold til dette. Jeg har sagt det til flere aviser, og jeg vil gerne gentage det her. Jeg kan ikke se, at det er muligt at afvikle 11 mandskampe forsvarligt på nuværende tidspunkt. Der er stadig et generelt forsamlingsforbud på 5 personer, og vi skal huske, at det er en undtagelse med de 25 til udendørs idrætsaktiviteter. Vi har fået en fantastisk mulighed for at komme i gang og få noget boldspil i gang, også mod en modspiller i en anden trøjefarve. Den mulighed skal vi bruge fornuftigt og så skal vi tro på, at der snarligt kommer en yderligere åbning fra myndighederne, så vi kan åbne for 11 mandskampe igen. Indtil da skal vi være glade for det, vi har fået åbnet for.

Derudover har der de sidste dage rejst sig en debat om det at afvikle turneringskampe, både de manglende træningskampe i Vinterbold og vores tilbud om 8-, 5- og 3- mands træningskampe i regi af Forårsbold, der er planlagt til afvikling med start i uge 11. Jeg kan godt forstå, at der er nogle, der ikke er trygge ved at skulle ud og spille kampe endnu, og de skal naturligvis ikke deltage, men melde fra. Set i bagklogskabens klare lys kan jeg godt se, at vi ikke har været tydelige nok i vores kommunikation omkring de resterende træningskampe i Vinterbold. Så lad mig slå det helt fast her. Hvis et hold ikke føler sig tryg ved at afvikle kampen, eller deltage i resten af Vinterbold-træningsturneringen, så er det omkostningsfrit at melde fra. Så tøv ikke med at kontakte vores turneringsafdeling.

Hvad angår Forårsbold 2021, så er det et tilbud til jer og en reaktion på en forventet efterspørgsel, og bestemt ikke et must. Og de af jer der ønsker at gøre brug af muligheden, skal naturligvis også huske, at de skal gøre det med den ansvarlighed, som der hele tiden har skullet udvises. Derfor skal protokollerne naturligvis stadig overholdes, der må stadig ikke være tilskuere, og man skal stadig huske at holde afstand, spritte af og i øvrigt udvise agtpågivenhed.

Og naturligvis skal man som klub selv tage hensyn til, om man ligger i et smittebelastet område eller ej. Vi har valgt at give muligheden til dem der kan og vil, fremfor at lade være.

I har som klubber gennem hele Coronaforløbet ageret med kæmpe ansvarlighed. Med oprejst pande har I og alle jeres frivillige fundet nye veje, opfundet nye tiltag og i den grad udvist samfundssind. Derfor har der ikke i mit sind været tvivl om, at I naturligvis også ville gøre det i forhold til jeres lokale virkelighed i dette opstartsforløb.

Der er også blevet stillet spørgsmål ved om det er et økonomisk aspekt, der ligger til grund for vores tilbud. Til det kan jeg svare klart nej. Vi har gennem hele forløbet ageret hurtigt og med rettidig omhu, hvilket har styret både DBU Sjælland og økonomien godt igennem en meget svær tid. Derfor kan jeg klart afvise, at beslutningen om at tilbyde Forårsbold er økonomisk motiveret. Det er lanceret udelukkende for at imødekomme en efterspørgsel og for at hjælpe klubberne til den bedst mulige genstart af fodbolden.

Vi har i DBU Sjællands bestyrelse, gennem hele Coronaforløbet lagt vægt på, at afviklingen af vores aktiviteter skulle foregå trygt og forsvarligt, samt at vi følger myndighedernes anvisninger, hverken mere eller mindre. Det har vi gjort her, og den linje ønsker vi naturligvis fortsat at følge. Hvis vi begynder at miste tilliden til de rammer, som vores myndigheder giver os, så er vi efter min mening ude på en glidebane.

Her til sidst vil jeg gerne opfordre jer til at kontakte mig eller administrationen direkte, hvis I har spørgsmål til ovenstående.

KORT FORTALT

  • Vi følger myndighedernes anbefalinger og de lægefaglige vurderinger, der ligger bag. Myndighederne tillader træning og kamp for op til 25 personer (der kan være undtagelser grundet den lokale smittesituation)
  • Vi tilbyder Forårsbold, fordi der er et stort ønske om at komme i gang. Det starter ikke fra 1. marts, men fra tidligst fra 15. til 22. marts og er KUN for 3-,5- og 8-mands. DET ER FRIVILLIGT. Er der klubber der ikke er klar til det eller ligger i kommuner/områder, hvor der er et højere smittetal end i andre byer og derfor er utrygge, så kan de lade være med at tilmelde sig.
  • Vinterbold 8-mands administreret af DBU Sjælland. Hvis klubberne ønsker at udsætte kampe, så kan de som altid aftale det indbydes. Hvis man ønsker at flytte kampe eller framelde sig de resterende kampe i Vinterbold pga. corona, så er det også helt ok og det koster ikke noget. 
  • Der er IKKE et økonomisk motiv bag afvikling af træningskampe. Det er for at give et tilbud til dem, der har lyst til træningskampe.
  • Der er i øjeblikket IKKE 11-mands, og vi afventer myndighedernes udmeldinger, før vi kan melde et scenarie ud for forårsturneringen.