Vi har en god og en dårlig nyhed.

Den gode nyhed er, at Skatterådet forventer lavere benzinpriser i 2021. Den dårlige er så, at det får selvsamme Råd til at sætte taksten for bl.a. befordringsgodtgørelse ned.

- Når satserne kommer til at falde til næste år, skyldes det hovedsageligt, at vi forventer en lavere benzinpris i 2021, end vi forventede sidste år. Men det spiller også ind, at bilerne fortsat kører længere på literen, siger Jane Bolander, der er ny formand for Skatterådet.

Få forklaringen af de nye takster
For de mange frivillige trænere og ledere, som hvert år transporterer sig i klubbens tjeneste, betyder det et fald i taksten for kørsel op til 20.000 kilometer fra 3,52 kr. pr. kilometer i 2020 til 3,44 kr. pr. kilometer i 2021. For kørsel over 20.000 kilometer falder taksten fra 1,96 kr. pr. kilometer i 2020 til 1,90 kr. pr. kilometer i 2021.

Mens den skattefri befordringsgodtgørelse for transport via bil eller motorcykel således får endnu et lille nøk nedad, så bibeholdes taksterne for cykel- eller knallerttransport på 0,54 kr. pr. kilometer. Endda med den lille kuriøse tilføjelse, at taksten nu også gælder ved transport på el-løbehjul.

Til gengæld stiger satserne for skattefri godtgørelse for logi, kost og småfornødenheder. Det betyder, at klubberne kan udbetale mere til de frivillige, der har udgifter til natophold og diæter ved rejse. Makstaksten for natophold stiger fra 223 kr. pr. overnatning i 2020 til 228 kr. pr. overnatning i 2021. Taksten for diæter ved rejse med overnatning stiger fra 521 kr. pr. døgn i 2020 til 532 kr. pr. døgn i 2021.

De øvrige skattefri takster på områder som telefoni, internet, tøj og administration forbliver uændrede. Foreningerne kan her udbetale skattefri godtgørelse som i 2020 (som i øvrigt også var de samme som i 2019).

Udbetaling af godtgørelse kan ske til frivillige ulønnede medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer, som yder bistand i en forenings skattefri virksomhed.

I 2021 lyder taksterne således: 

Telefon- og internetudgifter Maks. 2.400 kr. pr. år  
Administrative omkostninger Maks. 1.450 kr. pr. år. 
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l. Maks. 2.000 kr. pr. år
Idrætsdommere Maks. 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag

Befordringsgodtgørelse:

I egen bil eller på motorcykel

 

På egen cykel, knallert eller EU-knallert


0-20.000 km: 3,44 kr. pr. km.
over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km.

0,54 kr. pr. km.

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed Maks. 80 kr. pr. dag. 


Rejser med overnatning (2021): 

Til natophold Udgifter til logi kan dækkes enten efter regning eller med maks. 228 kr. pr. overnatning
Diæter ved rejse med overnatning 532 kr. pr. døgn* og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag


*Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne pr. døgn reduceres med 15 % for morgenmad og 30 % for hhv. frokost og aftensmad (i alt 75% ved fuld døgnfortæring).

OBS! Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelse. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden. Det betyder, at din forening både kan give frivillige hjælpere, ledere og trænere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.

Det er desuden værd at bemærke, at klubberne som frivillige arbejdsgivere kan vælge at udbetale beløb, som er mindre end de ovenstående takster. Alternativet til skattefri godtgørelse er, at dækning af udgifter sker efter regning. Altså med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Se og læs mere her
Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen (kilde: DIF) 
Læs mere på danskindustri.dk