Første kvartal er traditionelt en travl mødetid i fodboldklubben. Der skal planlægges en ny sæson, rekrutteres trænere og tilmeldes hold. Og så er det også typisk tid for den årlige generalforsamling, hvor bl.a. regnskab og vedtægtsændringer skal godkendes.

Men hvad gør vi så nu, hvor alle indendørs klublokaler er tvangslukkede, og forsamlingsforbuddet er på max. 5 personer?

Bestyrelse og udvalg kan mødes virtuelt
Bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og den slags anbefales for nuværende ikke afholdt som fysiske møder.

Derimod er der stadig rig mulighed for at mødes i det virtuelle rum. Ligesom blandt andre skoleelever og voksne på hjemmearbejdspladser pt. i stort omfang klarer opgaver og møder via digitale værktøjer som Google Meet eller Microsoft Teams, så kan også fodboldklubben benytte sig af disse platforme.

Så selvom det aktive fodboldliv mere eller mindre er lukket ned pt., så kan planlægningen stadig finde sted – bare virtuelt. Så er I klar, når corona-restriktionerne igen tillader foreningsliv på banerne.

Generalforsamlingen bør udskydes til efter 1. marts
Når det kommer til generalforsamlinger, som har højsæson i årets første måneder, så er det ikke helt så ligetil. Her skal der nemlig meget vægtige grunde til, for at årets generalforsamling må afholdes virtuelt.

Indtil 6. januar var der en generel dispensation fra forsamlingsforbuddet, således at man måtte mødes fysisk op til 500 personer til f.eks. konferencer og generalforsamlinger. Denne dispensation er nu blevet suspenderet indtil den 17. januar, men der forventes ikke lempelser i nærmeste fremtid derefter, lyder vurderingen fra Danmarks Idræts-Forbund.

Danmarks Idræts-Forbund anbefaler derfor at udskyde foreningens generalforsamling til efter den 1. marts.
 


Her kan du nemlig blive klogere på emner som nødretstilstand, indkaldelse, og hvad der gælder i udsættelsesperioden.