IT-udviklingen i DBU er gået stærkt de seneste år, og udviklingen vil fortsætte for fuld styrke de kommende år. De mange IT-værktøjer og services sikrer klubberne - og ikke mindst deres medlemmer - en lettere hverdag, når man benytter de forskellige muligheder, som DBU tilbyder. Den fortsatte udvikling og vedligehold af IT-services og værktøjer forudsætter en øget investering fra både DBU, DBU A/S, Divisionsforeningen og DBU Bredde såvel som fra klubberne, og derfor stiger prisen på IT-licensen.

Fra 2021 vil der komme en øget betaling per medlem, for at kunne imødekomme de ambitioner, der er for dansk fodbolds digitale udvikling. I 2021 vil det betyde, at hver klub vil skulle betale en grundtakst på 500 kroner plus 6,75 kroner per medlem. Beløbet per medlem vil være stigende frem til 2023, men grundtaksten vil være den samme. Prisen per medlem vil i 2022 stige til 11,25 kroner og til 16 kroner i 2023. Det fulde beløb vil blive opkrævet direkte fra klubben, men det er tanken, at klubberne via en kontingentforhøjelse reelt skal sende udgiften videre til deres medlemmer.

Behov for yderligere ressourcer
Klubberne har siden starten på DBU’s IT-rejse kun i begrænset omfang understøttet IT-udviklingen økonomisk, og der er gennem flere år udviklet mange nye services, som i stigende grad benyttes – uden at priserne er steget. En stor klub med 1000 medlemmer har tidligere betalt 4.380 kroner årligt for at benytte stort set samtlige af DBU’s IT-systemer. Det bliver i 2021 til 7.250 kroner stigende til 12.250 kroner årligt fra 2023 og frem.

Mange klubber og ikke mindst deres medlemmer har rigtig stor glæde af redskaber og services som Fodbold App’en og kampklar, for trænere, holdledere, spillere og forældre, samt ikke mindst KlubOffice for alle klubledere, som for eksempel klubsekretæren og kassereren. Der er fra DBU’s og lokalunionernes side investeret massivt i digital omstilling, både for at give klubberne opdaterede værktøjer, apps og administrationssystemer, men ikke mindst for at klubberne kan være trygge ved, at deres systemer lever op til kravene omkring datasikkerhed og overholdelse af GDPR-regler.

Itklubpakken Udsagn Ill IT

Prisstigning skal drive den digitale motor
For eksempel har over halvdelen af landets fodboldspillere fodboldkontingent på abonnement via KlubOffice. I Fodbold app’en tjekker mere end 200.000 fodboldinteresserede ind hver måned. Og i holdværktøjet, KampKlar, er antallet af aktiviteter femdoblet på tre år. Og mere end en halv milliard kroner er rullet gennem det automatiske kontingentsystem og ned i klubkasserne.

Prisstigningen på klubbernes IT-licens er derfor nødvendig for at drive dansk fodbolds digitale motor videre, fortsætte den teknologiske udvikling og tilføre flere ressourcer til de digitale redskaber, som rigtig mange klubber og deres medlemmer har glæde af, altså bl.a. Fodbold app’en, KampKlar og KlubOffice.

Læs mere om DBU's IT-værktøjer og services 

 

NØGLETAL OM IT-KLUBPAKKEN:
DBU’s IT-produkter har gennem de seneste år lettet hverdagens opgavehåndtering i mange fodboldklubber. Det kan bl.a. aflæses i disse tal:

200.000+ fodboldinteresserede tjekker ind i Fodbold app’en hver måned.
330.000 fodboldspillere er blevet udstyret med deres helt eget fodboldpas.
Millioner af breddefodboldkampe er fløjtet i gang med elektronisk holdkort.
Mere end en halv milliard kroner kommer ind i klubklasserne fra kontingent på abonnement via KlubOffice.