Der var 2 forslag på dagsordenen til årets delegeretmøde, og dermed 2 lejligheder til at bringe de delegeredes stemmesedler i spil.

Det første forslag, der krævede de delegeredes stemmer var stillet af DBU Sjællands bestyrelse, og omhandlede et Reformsforslag: DBU Bredde Øst.

Dagens andet forslag, der skulle stemmes om, var et forslag stillet af Hørsholm-Usserød IK, omhandlende et forslag til ændring af turneringsreglementets §35.1 vedrørende antallet af tilladte reserver på udskiftningsbænken.

Du kan finde de stillede forslag i det samlede materiale her


Oversigt over forslag og stemmefordeling

Nr Emne Stemmer for Stemmer mod
4.1  Reformforslag: DBU Bredde Øst 86 11 (heraf 6 blanke)
5.1.1 Forslag til ændring af turneringsreglements §35.1 vedrørende antallet af tilladte reserver på udskiftningsbænken Forslaget blev trukket Forslaget blev trukket


Se eller genhør debatten
Som optakt til afstemningen var der en del debat, og den kan du se/genhøre her

1 time og 44 inde starter præsentation af reform

2 time og 5 minutter starter debatten