Et år med corona-krise har uden tvivl tæret på de sjællandske fodboldklubber. For at sætte yderligere skub i fodboldens genstart har DBU Sjællands bestyrelse lagt en kvart million kroner fra egenkapitalen oveni de eksisterende midler fra DBU’s interne genstartspulje for at hjælpe klubberne med at få gamle og nye medlemmer tilbage i fodboldklubberne. Derudover får vi løbende meldinger fra de frivillige i klubberne om, at de oplever er stor interesse og sult efter at spille fodbold.

”Efter et på alle måder svært år med aflysninger af turneringer, stævner og et hav af klubaktiviteter har DBU Sjælland et ekstra stort ansvar for at være til stede og række en hjælpende hånd til de frivillige i fodboldklubberne, så vi kan hjælpe mest muligt med at sætte skub i fodboldens genstart. De ekstra midler er beregnet på at gøre brug af de aktiviteter, som vi kan understøtte klubberne med i genstarten af fodbolden”, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Formanden tilføjer, at det har været muligt at afsætte midlerne, da DBU Sjælland økonomisk set er kommet fornuftigt igennem et år præget af corona-krisen.

Den Gode Genstart
Med lempelsen af forsamlingsforbuddet fra 1. marts kom fodbolden i gang igen, og derfor er der lige nu mulighed for at sikre det, vi kalder Den Gode Genstart af fodboldklubben. Aktivitetskataloget er udvalgt efter telefonisk dialog med klubberne samt et idégenereringsmøde for repræsentativt udvalgte klubber og DBU Sjælland-frivillige.

”Under nedlukningen har børn, unge og voksne savnet den fysiske udfoldelse, legen med bolden og sammenholdet i vores fantastiske fodboldklubber. Det er en stor udfordring, at så mange børn er blevet passive og inaktive. Derfor håber vi, at klubberne, sammen med os, vil være med til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe både gamle og nye medlemmer og frivillige tilbage i fodboldens fællesskab”, siger Jakob Koed.

Derfor har vi helt ekstraordinært gjort det gratis for klubberne at gøre brug af aktiviteterne Bold og Bevægelse, Fantastisk Fodboldstart, Inspirationstræning, Motionsfodbold/Fodbold Fitness og hjælp til rekruttering af nye medlemmer til eksisterende hold.

Her kan I læse mere om aktiviteterne, og hvordan I gør brug af dem

Derudover er der naturligvis også mulighed for at få hjælp og sparring på andre områder. Og man kan kontakte sin lokale klubrådgiver eller administrationen