Døm-selv kampe har været en del af fodbolden hos DBU Sjælland i de lavere 11:11 rækker for senior og ungdom i unionens nyere historie, men fra forårssæsonen 2021, vil der blive markant længere mellem døm-selv kampene, hvis de overhovedet vil forekomme.

Hjælp til klubberne og til DBU Sjælland
Nyheden om at døm-selv kampene som udgangspunkt udgår, med forbehold for enkelte særlige tilfælde, er også nyheden om at det bliver lettere at være træner/leder i fodboldklubberne i 11:11 rækkerne.

Væk er bekymringen for om man selv skal træde ind som dommer selvom man helst ville stå på sidelinjen og coache sit hold, og væk er bekymringen for om man kan overtale nogle til at finde en fløjte frem og agere dommer.

Samtidig gør det også administrationen af rækkerne nemmere for DBU Sjælland, da unionen nu som udgangspunkt vil påsætte alle kampe, og derfor ikke skulle skele til hvilke rækker der må/skal påsættes og hvilke der ikke skal.

En succeshistorie for fodbolden på Sjælland
Helt banalt skyldes afskaffelsen af døm-selv kampe i 11:11, at DBU Sjælland råder over tilstrækkeligt med dommere. Forstået på den måde at DBU Sjællands dommerafdeling vurderer at det antal dommere, der pt. kan benyttes til at påsætte kampe, er lige nøjagtig tilstrækkeligt mange i antal.

Det betyder ikke at vi ikke meget gerne ønsker at uddanne flere dommere, men det betyder at vi nu ser de positive effekter af at have oplevet en vækst af uddannede dommere i DBU Sjællands rækker.

- Det er jo en fantastisk nyhed for fodbolden på Sjælland og en fantastisk nyhed for dommerområdet, at vi nu kan påsætte alle kampe, med uddannede dommere. Det er jo en af de ting, man som dommeransvarlig kun kan være stolt af og glad for, udtaler Peter Theis, dommeransvarlig i DBU Sjælland

Stor indsats ligger til grund for succesen
Det er DBU Sjællands erklærede mål at være det mest attraktive sted at være fodbolddommer. En målsætning der har krævet, og altid vil kræve, en stor indsats for at sikre.

Bag ordene har ligget handlinger som oprettelsen af en ny dommerstreng, indførelse af en ny og billigere uddannelse, dommertøj til nyuddannede dommere og en generel øget fokus på at rekruttere og fastholde DBU Sjællands dommere.

Døm-selv kampe udgår, de kan dog forekomme
Selvom DBU Sjælland forventer at kunne påsætte samtlige kampe i forårssæsonen 2021, er det klart at dette kun kan lade sig gøre, i tilfælde af at der ikke opstår uforudsigelige forhindringer.

Det kan være et større antal skader hos dommerne, en spids belastning på en given dag på et givent tidspunkt eller andre uforudsete forhindringer.

Kunne du godt tænke dig at blive fodbolddommer hos DBU Sjælland så kontakt gerne nedenstående