DBU Sjælland har ansat Jesper Kunst som dommeransvarlig. Jesper (52) kommer fra en stilling som sales support hos Cheval Blanc Kantiner, og har en bred erfaring indenfor koordinering, procedurebeskrivelser, controller opgaver indenfor budget og budgetopfølgning samt sikring af korrekte stamdata, samt salg og projektledelse.

Derudover er Jesper Kunst selv dommer, og er i øjeblikket indrangeret i serie 2, og har desuden selv spillet fodbold og været træner i en fodboldklub.

Som dommeransvarlig kommer Jesper Kunst blandt andet til at koordinere det daglige arbejde, servicere dommerstrengen og arbejde med rekruttering og fastholdelse af dommerne.

Jesper er valgt blandt et felt af meget interessante ansøgere, og vil være på plads i DBU Sjælland med første arbejdsdag primo januar 2022.

Samtidig med Jespers ansættelse omorganiseres dommerområdet.

Regionale dommerpåsættere fortsætter
Jan Pedersen og Niels Ringvig har i efteråret 2021 været ansat på tidsbegrænsede deltidskontrakter til at varetage påsætningsopgaver. De vil fremover være fast deltidsansat som regionale dommerpåsættere, og vil i samarbejde med DBU Sjælland-kontoret varetage påsætning af dommere, udviklere og vejledere fra deres hjemadresser.

Bemanding på DBU Sjælland-kontoret
Fra 1. januar 2022 vil dommerområdet, udover Jesper Kunst, være bemandet med:

Nicklas Christoffersen
bliver fuldtidsansat og skal blandt andet understøtte dommerpåsætningen samt andre dommeropgaver. Derudover vil Nicklas varetage andre opgaver for DBU Sjælland, når der er mulighed for dette.

Anders Aastradsen fortsætter sin elevtid på dommer- og turneringsområdet.

Kirsten Christensen overtager fast administrationen af dommeruddannelsen hos DBU Sjælland.

Dorthe Elkjær overgår fra dommerområdet til at blive en del af sekretariatet hos DBU Sjælland, hvor hun blandt andet skal styrke eventområdet samt være med til at sikre, at husets serviceopgaver fortsat har et så højt niveau som muligt, og I vil derfor fortsat få hende i røret en gang imellem. Dorthe starter i den nye funktion pr. 1. januar 2022.