Anerkend den store indsats

DBU Sjælland kårer hvert år en klub med et helt særligt børnemiljø til Årets Børneklub på Sjælland.

Hæderen går til en klub der gør en ekstraordinær indsats for klubbens børnespillere, og derigennem for børnefodbolden på Sjælland.

Hvordan arbejder I med børnefodbolden i klubben? Er din klub særlig god til at uddanne børnetrænere? Gør I en særlig social indsats eller måske noget helt andet?

Så send en indstilling til prisen som Årets Børneklub under DBU Sjælland.

I januar 2021 blev en ny strategi for børnefodbolden vedtaget af DBUs bestyrelse. Prioriteringen af børnefodbolden i klubben er afgørende for et godt børnefodboldmiljø. Med den nye strategi skal vi i fællesskab gøre børnefodbolden endnu bedre og skabe flere sunde og glade børn.

Måske er jeres klub allerede godt på vej?

Sådan kommer I, i betragtning
For at blive kåret til Årets Børneklub 2021 kræver det at I sender en indstilling til Kommunikationsmedarbejder Casper Boe Jensen på cabj@dbusjaelland.dk, i emnefeltet skal der stå: "Årets Børneklub 2021". Senest d. 01/11.2021

Indstillingen må meget gerne være inspireret af nedenstående punkter, samt indeholde eksempler på hvorfor klubben bør vinde Årets Børneklub.

Alle punkterne behøves ikke være opfyldt, men skal ses som inspiration til de ting som vægter i den endelige udpegelse af Årets Børneklub 2021.

Det er vigtigt at understrege at alle klubber der er medlem af DBU Sjælland, med børneafdelinger, kan komme i betragtning til prisen som Årets Børneklub, uanset medlemstal og størrelse.

Indstillingen til Årets Børneklub 2021 kunne bl.a. omhandle nedenstående punkter:

 • Uddannelse af klubbens børnetrænere
  • Har klubben en plan for uddannelse af klubbens trænere, og benytter klubben de uddannelsestilbud, der er hos DBU Sjælland?
 • Forældreinvolvering
  • Har klubben et aktivt samarbejde med forældrene til børnene i klubben, og er forældrene en aktiv del af klubben?
 • Rekruttering og fastholdelse
  • Gør klubben en indsats for at rekruttere og fastholde den enkelte spiller? Hvordan arbejder I med det gode børnefodboldmiljø?
 • Piger
  • Udbyder klubben pigefodbold bredt i klubben og på lige vilkår med klubbens øvrige tilbud?
 • Holdtilmelding
  • Spiller klubben i DBU Sjællands rækketilbud?
 • Førskole fodbold
  • Gør klubben en indsats for at sikre at børn i førskolealderen udvikles motorisk igennem fodbolden?
 • Ny strategi for børnefodbolden
  • Er klubben bekendt med DBUs Strategi for børnefodbolden, og har i allerede gjort nogle særlige tiltag som er i tråd med den nye strategi?
 • Andre tiltag
  • Alt det som klubben gør, som viser at her er der tale om et særligt børnemiljø.

Har du spørgsmål til noget af ovenstående eller den gode indstilling, så er du velkommen til at kontakte nedenstående

Casper 1
Kommunikationsmedarbejder Casper Boe Jensen
Hjemmeside, Video, Turneringskommunikation, Nyhedsbrev 4634 0744 3120 6200