Sponsorer giver mulighed for at kunne gøre ting i klubben, som man ikke ville kunne gøre hvis ikke de var der Tina Lundgaard, bestyrelsesmedlem og sponsoransvarlig i Skibby IK

Sponsorer er en uløselig del af fodbolden, og det hører efterhånden til sjældenhederne at troppe op på en fodboldbane uden synlige sponsorer, eller som minimum se en fodboldtrøje uden sponsorer.

Et sted hvor arbejdet med sponsorer fylder, både visuelt men også i indsatsen hos de frivillige er i Skibby IK. Her er Tina Lundgaard sponsoransvarlig, og hun ved hvad det kræver at få de lokale virksomheder til at støtte op.

DSC 3345 2 Tina Lundgaard, Bestyrelsesmedlem og sponsoransvarlig i Skibby IK

Fra træner til sponsoransvarlig
Tina Lundgaard startede som frivillig i Skibby IK for 20 år siden.

Som nye tilflyttere til byen, med en søn i den fodboldparate alder, så gik der ikke længe før at søn og mor stod nede på boldbanerne i Skibby IK.

- Jeg startede som holdleder for en flok 3-årige, dengang min egen søn startede til fodbold. Siden blev jeg træner og var det faktisk helt op til at de blev U19. For 10 år siden blev jeg så holdleder for vores dameseniorhold, og jeg er så også en del af bestyrelsen i klubben.

En klub der med årene har fået en større og større betydning i Tina Lundgaards liv, og som hun sætter meget stor pris på.

Faktisk så stor pris at der sagtens  kangå uger hvor hun hver dag er at finde i klubbens hyggelige klublokaler, på det flotte anlæg, ikke langt fra Roskilde Fjord.

Klublokaler som senest er blevet udstyret med 6 flotte dartbaner, i forbindelse med at Skibby IK for 1 år siden, slog dørene op til en dartklub.

- Baner som for øvrigt alle er delvist sponsoreret indskyder Tina Lundgaard stolt.

Og baner som for øvrigt alle er blevet sat op af klubbens frivillige.

DSC 3373 Skibby IK's dartbaner, smukt udsmykket med billeder fra fodbolden, når sammenklappet

Struktur på sponsorarbejdet
En af Tina Lundgaards første, og fornemmeste opgaver, da hun overtog depechen med sponsorarbejdet fra et tidligere bestyrelsesmedlem, var at skabe en nødvendig struktur på området.

En struktur hun selv savnede, da hun tog opgaven til sig, men som hun løste på en meget simpel facon.


Jeg startede simpelthen fra en ende af. Tina Lundgaard, bestyrelsesmedlem og sponsoransvarlig i Skibby IK

- Jeg gik ned og kiggede på vores bander nede på kunstgræsbanen, også gik jeg ellers i gang med at ringe rundt en efter en, for at høre om de stadig ønskede at sponsorere klubben.

Dernæst besluttede Tina Lundgaard, der kender til vigtigheden af systematik og struktur fra sit civile erhverv som bogholder, sig for at skabe det system hun selv havde savnet, og udformede nogle sponsorkontrakter.

Kontrakter der kunne skabe et nødvendigt overblik, og samtidig også sikre en eventuel overlevering, hvis en dag en anden skulle tage over på området.

- Vi har sponsorkontrakter afhængigt af hvad folk sponsorerer, om det er bandereklame, tøj eller andet. De giver os en mulighed for at skabe systematik, og overlevering, og i kontrakten er angivet beløb og varighed.

Sponsorer giver muligheder
Når Tina Lundgaard skal sætte ord på hvorfor det giver mening at bruge tid på sponsorer, ser hun flere svar på samme spørgsmål.

- Sponsorer giver os mulighed for at kunne gøre ting i klubben, som eksempelvis at sende ungdomshold på ture. Samtidig hjælper det med at holde kontingentet lavere, noget der kommer alle vores medlemmer til gode.

- Vi har også sponsorer der sponsorerer materiale til vores arbejdsdage, byfest, morgenmad, frugt eller andre ting når vi har behov for det.

Seneste eksempel på nogle af de muligheder sponsorerne har givet i Skibby IK, er da klubben for et år siden oprettede en dartklub.

I den forbindelse fik klubben delvist sponsoreret de 6 baner, som i dag udgør dartklubben, med både materialer, men også så banerne, når de er slået sammen, fungerer som en slags dekoration af klubhuset.

Samtidig mener Tina Lundgaard heller ikke, at man skal undervurdere den lokale forankring, og opbakning, som sponsorerne også kommer med, hvoraf flere af dem er nogle som enten selv spiller eller har spillet i klubben.

- Vi inviterer blandt andet vores sponsorerer til sildebord, med de frivillige og spillerne, når vi har store hjemmebanedag, hvor alle vores hold så vidt muligt spiller på anlægget. Det skaber også nogle relationer, og er med til at skabe den her lokale opbakning.

Det hører heller ikke til sjældenhederne at sponsorerne er at finde på anlægget, som tilskuere til kampene, og dermed er der også på denne måde en lokal opbakning at mærke for klubben.

DSC 3360

De kommer ikke af sig selv
Tror man at sponsoren kommer af sig selv, kan man ifølge Tina Lundgaard godt tro om igen. Det kræver at man ringer, eller tager ud at besøger dem, men så er man også allerede der kommet langt.

- Sponsorerne kommer ikke af sig selv, dem skal du ud at have fat i, det er såre simpelt Tina Lundgaard, bestyrelsesmedlem og sponsoransvarlig i Skibby IK

- Men min oplevelse når jeg ringer ud er at folk/virksomhederne er positive og ofte gerne vil støtte op.
Derfor hjælper det selvfølgelig også at man er lidt udadvendt, men mest af alt kræver det gåpåmod, og lysten til at kontakte eventuelle sponsorer, og samtidig giver det en god mulighed for at lære ens lokalområde nærmere at kende.

- Man er langt hvis man tager en telefon og ringer ud, og man lærer jo samtidig de forskellige sponsorer at kende. Man skal heller ikke være bange for at komme ud og sætte ansigt på.


Det betyder også at det tidsmæssigt kan variere hvor meget tid man vælger at bruge på denne del af det frivillige arbejde, men kigger man på Skibbys baner, hjemmeside eller klubhus, så er det tydeligt at Tina Lundgaard, resten af bestyrelsen og de frivilliges indsats, i den grad giver pote.

 

DSC 3364
Det er vigtigt for os, at klubben er parat til at tage imod en sponsor Søren Eske Baltz, marketingskonsulent og ansvarlig for aktivering af sponsorater i Arbejdernes Landsbank

Partnerskaber går begge veje
Søren Eske Baltz, marketingskonsulent og ansvarlig for aktivering af sponsorater i Arbejdernes Landsbank, sidder dagligt og arbejder med de mange sponsorater banken er involveret i, lige fra herre A-landsholdet, til breddefodboldklubberne, blandt mange andre sportspartnerskaber.

Han fortæller at for Arbejdernes Landsbank giver det mening at sponsorere sportsklubber og foreninger, da det giver banken mulighed for at være nærværende og støtte op om de fællesskaber som foreningerne er en del af.

Det er dog vigtigt at man som klub, ligesom i Skibby IK’s tilfælde, er med på at det også kræver at klubben gerne vil sine sponsorer.

- Det er vigtigt for os, at klubben er parat til at tage imod en sponsor og at man som klub har en forståelse for at partnerskaber går begge veje. Det betyder at de skal have en sponsorkontrakt, og samtidig at nogle i klubben tager ansvar for samarbejdet.

For Arbejdernes Landsbank handler det mest af alt om at støtte op om den hele klub og et ønske om at favne bredt, og de mennesker som er en del af fællesskabet. Derfor bør man som klub også gøre sig tanker om at det er hele klubben man søger støtte til, mere end blot enkelte hold.

Som krav for et sponsorat/partnerskab har Arbejdernes Landsbank at den lokale filial er dem der tager ansvar for sponsoratet, fra deres side, og dermed er de også med til at sikre det gode samarbejde klub og sponsor imellem.

 

DSC 3381

Faktaboks

3 gode råd til at komme i gang med sponsorarbejdet i din klub+
  1. Udpeg/find en eller flere sponsoransvarlige i klubben

  2. Formaliser hvilke sponsorater din klub tilbyder, og lav tilsvarende sponsorkontrakt

  3. Begynd at ringe ud eller besøge, de lokale virksomheder, og fortæl dem om muligheden for at støtte op om jeres klub.

- Husk at sponsorater og partnerskaber går begge veje.