I Køge BK bliver de flere og flere fodboldspillere. Faktisk er klubben vokset fra 725 medlemmer for bare et halvt år siden til 1033 medlemmer i dag.

I tørre tal er det en tilvækst af 308 medlemmer eller omregnet 42% på blot et halvt år. Det er en voldsom positiv udvikling på medlemssiden, men hvad ligger til grund for medlemsfremgangen, og hvad har det af konsekvenser for en klub med så mange nye medlemmer på så kort tid.

Medlem Nr 1 000 Beksåret Anthony Haarsmaa blev Køge BK's medlem nr. 1000. - Her med Køge BK's formand Brian Hansen (tv.) og hans træner Søren Larsen (th.) Foto Martin Jensen

 

 

Interne og eksterne faktorer spiller ind

Martin Jensen der er ansat fuldtid i Køge BK som forretningsfører og sportschef, har flere bud på hvad der ligger til baggrund for den store medlemsfremgang han på nærmeste hold, med sin daglige gang i klubben, oplever.

 

Der er nogle interne og nogle eksterne ting, der helt sikkert har haft en indflydelse på vores medlemsfremgang. Martin Jensen - Forretningsfører/sportschef i Køge BK

- Af eksterne ting vil jeg nævnte 3 faktorer, EM i fodbold, også en lille ting i den her sammenhæng, men HB Køges kvinder blev danmarksmestre. Også selvfølgelig Corona-situationen som har berørt alle klubberne, men som jeg synes vores trænere og frivillige har håndteret rigtig godt.

- Af interne ting har vi brugt noget energi på at sætte os ned og kigge på hvem vi er som klub, hvor er vi, og hvor vil vi hen. Og der besluttede vi at vi meget gerne vil være en både drenge og pige klub, og det kræver at vi tager nogle bevidste valg. Vi har en holdning til at vi vil flere piger. Men helt generelt handler det om at vi gerne vil walk the talk, altså vi gør rent faktisk også det vi siger vi vil gøre.

Og walk the talk, er særligt noget der har fyldt i Martin Jensens hverdag som ansat siden 1. januar 2021, hvor han overtog posten som forretningsfører og sportschef i Køge BK. Før det var Martin Jensen børnechef i klubben, og har derudover haft en trænerfunktion.

En sidste faktor som Martin Jensen og Køge BK heller ikke underkender er den hastige tilvækst af borgere i Køge Kommune. Faktisk har kommunen i en fremskrivning fra 2020 – 2032, fremanalyseret at Køge Kommune vil vokse med hele 11 procent. Omregnet til borgere er det 6500 nye borgere i kommunen, og det kan selvfølgelig også have en effekt på fodboldklubberne i kommunen, uden det dog er givet at det har det.

Martin Jensen (1) Martin Jensen, sportchef/forretningsfører i Køge BK - foto: Køge BK

 

 

Handling bag ordene

DSC02906 Foto: Gaston Szerman


Adspurgt om nogle af de handlinger som Køge BK har igangsat som har haft en positiv indvirken på medlemssiden, har Martin Jensen flere eksempler på hvordan klubben har sat handling bag ordene om at ville medlemmerne.

- En ting vi f.eks. gør, er at vi har en normering for hvor mange trænere der skal være til x antal medlemmer, og så gør vi en stor dyd ud af at få budt de nye medlemmer velkommen på en god måde. En anden ting vi gør er, at vi bruger vores ungdomsspillere til at hjælpe i børnefodbolden, med træningen, de både kender øvelserne, men også klubben og er på den måde både en stor hjælp i træningen men også som ambassadører for klubben.

- Senest har vi i Køge BK ansat 2 børnetrænere, som har til formål at hjælpe forældrene i gang med at træne, og klæde dem på. De er på nogle af vores mindste årgange, og træner dem en gang om ugen. Det er også i tråd med DBU’s børnestrategi, og en stor hjælp for forældretrænerne, Køge BK og i sidste ende er det heller ingen hemmelighed at vi håber det kan føre til spillere, der måske kan blive en del af HB Køge.

En sidste ting Martin Jensen nævner er klubbens tilgang til at gøre opmærksom på sig selv, og den helt bevidste strategi der ligger bag klubbens tilstedeværelse, særligt på de sociale medier.  

Vi gør meget ud af at brande os selv, særligt på de sociale medier, og har et fokus på at fortælle de gode historier fra vores klub, og vores medlemmer, uanset om det er børn, unge eller voksne og om de spiller på højt eller lavere niveau Martin Jensen - Køge BK


Et medlemsskab for livet

DSC03226 Foto: Gaston Szerman


Kigger man tallene nærmere efter kan man se at af de 308 nye medlemmer er 200 af dem enten nye spillere, der aldrig har spillet fodbold før, eller som har genstartet deres fodboldhobby, og som dermed ikke kommer fra andre klubber.

Det betyder med andre ord at Køge BK altså i høj grad er lykkedes med at få flere fodboldspillere i gang med fodbolden, og ikke ”bare” har lukreret på at tiltrække spillere fra andre klubber.

Det er et faktum der gør Martin Jensen stolt, og som er helt i tråd med den retning klubben ønsker, skal definere deres tilgang til arbejdet med at få flere medlemmer.

- Vi vil bare gerne være det primære sted folk vælger til når man starter til en sportsgren i Køge Kommune. Vi gør meget ud af at være en klub for alle, og vise at vi er det. Vi har Get2Sport samarbejde for de socialt udsatte områder, FC Prostata, Fodbold Fitness, også har vi vores børnehold helt ned til de 2-årige.

For os er alle vores medlemmer lige vigtige Martin Jensen - Køge BK

- Vi prøver hele tiden at vise på sociale medier, hjemmeside og generelt sende et signal om at vi vil alle vores medlemmer. 

- Vi arbejder for at et medlemskab i Køge BK er et medlemskab for livet.


En rødglødende telefon

DSC03996 Foto: Gaston Szerman


De mange medlemmer har også kunnet mærkes i Martin Jensens hverdag, hvor en af hans opgaver som forretningsfører er at strukturere den mere administrative del af klubbens hverdag.

Det være sig svar på henvendelser fra forældre, sikre nyt spiller-/træningstøj, melde hold til turneringer og mange af de daglige ting som er helt centrale i en fodboldklub.   

- Det er da ingen hemmelighed at min telefon ringer oftere nu end den gjorde da jeg startede. Der er helt sikkert flere henvendelser nu end tidligere.

- Samtidig stiller det også nogle krav til at få banetiderne til at gå op, og særligt i vinterhalvåret er det en udfordring. Vi skal også skaffe flere trænere og flere frivillige, som alle skal sættes ind i systemerne og hvordan det hele fungerer.

- Det er jo en positiv side af det, og det tager man med og jeg kan i hvert fald sige at det er sjovere at gå på arbejde. Motivationen er høj, og det er rigtig sjovt at være med til den her positive udvikling.

En episode som for nylig har gjort indtryk på Martin Jensen var da flere forældre kom over og roste udviklingen til en klubdag, og fortalte at de havde bemærket at der var kommet endnu mere liv i klubben end tidligere, og at der var en rigtig god stemning i klubben.  


Hvad kan andre klubber lære af Køge Boldklub?

DSC02993


En sidste ting Martin Jensen kommer med sit perspektiv på er hvad andre klubber kan lære af den positive medlemsudvikling i Køge BK, og de mange forskellige faktorer som har spillet ind på den.

Til det er den kombinerede sportschef og forretningsførers råd relativt simpelt, men i praksis sværere at udføre.


Man skal sætte sig ned og finde ud af hvor I er, og hvor I gerne vil hen og lav en plan for det Martin Jensen - Køge BK

- Det er det nemmeste. Også det sværeste at føre det ud i livet. Afsæt tid til det, for det kommer ikke af sig selv. Og så skal man også bruge noget tid på at melde alle de gode historier ud, og vis i er der og at i værdsætter alle jeres medlemmer, og ikke kun 1. holdet. Det har i hvert fald virket for os.

Slutter Martin Jensen interviewet, med håb om at Køge Boldklubs positive medlemsfremgang kan inspirere andre klubber.

DSC03366 Køge Boldklubs Børnechef Nicolai Nøddebo (tv.) med en af klubbens mange frivillige trænere