DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen uddeler hvert år ca. 44 mio. kr. og har til formål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår. Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

Midlerne fra puljen skal blandt andet hjælpe foreninger i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Foreningspuljen kan ansøges i to beløbskategorier:

 1. 0-30.000 kr.: Denne del af puljen er åben for ansøgninger løbende indtil midlerne er uddelt. Der er op til fire ugers svartid på ansøgninger, og bevillingsmodtagende foreninger skal have benyttet bevillingen inden for maks. syv måneder.
 2. 000-300.000 kr.: Denne del af puljen er åben for ansøgninger frem til og med 31. oktober kl. 23.59. Ansøgninger besvares medio november, og bevillingsmodtagende foreninger skal have benyttet bevillingen inden for maks. 18 måneder.

Hvis I overvejer at søge puljen, anbefales I at orientere jer i puljens retningslinjer, som findes herunder.

 

DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter

Puljen er til for at støtte lokale idrætsforeninger, som gerne vil afholde planlagte aktiviteter frem til 31. december 2021, men som er udfordrede på grund af manglende indtægter som følge af coronarestriktionerne i sommerperioden.

Puljen støtter både planlagte aktiviteter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og planlagte aktiviteter og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet, som skulle have været finansieret af det manglende indtægtsgrundlag. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte til:

 • Planlagte træneruddannelser
 • Planlagte camps eller sommeraktiviteter
 • Planlagt opstart af nye aktiviteter

Manglende indtægtsgrundlag kunne f.eks. dreje sig om:

 • Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
 • Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

(I bedes i denne forbindelse vedhæfte dokumentation for det manglende indtægtsgrundlag i form af regnskab, en kontrakt med f.eks. fra en festival for frivilligt arbejde til jeres ansøgning til puljen).

Puljen er åben for ansøgning løbende, indtil midlerne er uddelt eller frem til og med 15. november kl. 12. Der er op til fire ugers svartid på ansøgninger, og bevillingsmodtagende foreninger skal have benyttet bevillingen senest 31. december 2021.

Hvis I overvejer at søge puljen, anbefales I at orientere jer i puljens retningslinjer, som findes herunder.

 

DIF og DGI’s genstartspulje

Puljen er lukket for ansøgninger over 50.000 kr., men den er fortsat åben for ansøgninger på beløb op til 50.000 kr. Det er den løbende indtil midlerne er uddelt eller frem til den 30. september kl. 23.59. Der er op til fire ugers svartid på ansøgninger, og bevillingsmodtagende foreninger skal have benyttet bevillingen senest 25. oktober.

Formålet med DIF og DGI’s Genstartspulje er at støtte igangsættelsen af nye aktiviteter og oplevelser i efteråret frem til d. 25. oktober 2021. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt.

Puljen støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte til:

 • Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
 • Rekruttere, fastholde og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
 • Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart.
 • Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).
 • Uddannelsesaktiviteter der skal sikre de frivilliges kompetencer forud for sæsonstart.
 • Indkøb af idrætsmateriel som skal sikre igangsættelsen af nye aktiviteter.

Målgruppen for aktiviteterne er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Hvis I overvejer at søge puljen, anbefales I at orientere jer i puljens retningslinjer, som findes herunder.