DBU Sjællands Pige-Kvindegruppe indbyder sammen med DBU Sjællands Træneruddannelsesgruppe til en dag i pigefodboldens tegn.

Vi vil på dagen arbejde for en styrkelse af netværket mellem de Sjællandske fodboldklubber med pigefodbold på programmet. Vi håber at skabe et større netværk og kendskab disse klubber imellem” Signe Jørgensen medlem af DBU Sjællands pige-kvindegruppe

Dialog og workshops
Signe Jørgensen, som er medlem af DBU Sjællands pige-kvindegruppe, og en af tovholderne og medarrangør på dagen siger videre

- Vi har ikke noget fagligt input på dagen, men håber at vi via dialog og gennemarbejdede workshops kan få italesat de problemstillinger der rør sig i klubberne, bl.a. de helt store spørgsmål som rekruttering og fastholdelse.

Nøgleordene på dagen er motivation, glæde, sammenhold og tænd ild i ildsjælene. Ved hjælp af 3 workshops håber pige-kvindegruppen at kunne hive ”guldkorn” ud af de tilstedeværende deltagere, således at der kan blive en god dialog og idéudveksling deltagerne imellem.

Oplæg ved Peter Bonde
Dagen krydres med et indlæg af tidligere kvinde landsholdstræner, A-landsholds assistenttræner og træner for Kinas U20 landshold, Peter Bonde, der vil komme nærmere ind på emnet hvordan man skaber motivation og glæde.

- Vi håber at kunne få mange input på dagen som forhåbentligt kan danne baggrund for endnu et seminar for piger i starten af 2022 – her vil vi gerne arbejde videre med emnet ”motivation” og specielt motivation i trænergerningen, slutter Signe Jørgensen.

Deltagerprisen er kr. 150,00 og tilmeldingsfristen er den 20. oktober.

Som nævnt er alle med interesse i pigefodbolden velkommen, uanset funktion i klubben.

Tilmeld dig i dag
Tilmeld dig her

Spørgsmål kan rettes til nedenstående

Kirsten Christensen
Uddannelseskoordinator Kirsten Christensen
Træner- og dommeruddannelse 4634 0731