DBU Sjællands årsrapport for 2021 er nu klar til offentliggørelse, og du kan se hele årsrapporten på nedenstående link. 

Årsrapporten redegør for DBU Sjællands økonomi for det foregående år, samt giver et indblik i unionens indtægter, udgifter, aktiver og passiver.