Når de sjællandske fodboldklubber skal samles ved delegeretmødes 5. februar 2022, så skal de vælge en formand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant til DBU Sjællands bestyrelse. Det sker i henhold til DBU Sjællands love  § 5 Bestyrelsen.

DBU Sjællands bestyrelse indstiller følgende kandidater:

Jakob Koed
Som formand for en 4-årig periode

Jakob Koed har siden 2018 været formand for DBU Sjælland, efter at de sjællandske klubber valgte ham til formandsposten til delegeretmøde i Ringsted Kongrescenter.

Jakob Koed blev en del af DBU Sjællands organisation i 2007, hvor han fik en plads i DBU Sjællands Turneringsudvalg. Året efter blev Jakob Koed en del af Ungdomsudvalget, og i 2009 blev Jakob Koed formand for Ungdomsudvalget. I 2010 blev Jakob Koed også en del af DBU’s Ungdomsudvalg, og det blev til en formandspost i 2014 for DBU’s Ungdomsgruppe.

Jakob Koed var fra 2006-2016 formand i Borup IF fodbold, hvor han foruden formandsposten har varetaget en række andre vigtige funktioner, både som træner og Ungdomsformand. Ligeledes var han medlem af Forretningsudvalget i Borup Idrætsforening(hovedforeningen), hvor han både har været næstformand og kasserer samt repræsenteret denne i DSI Skovbohallernes bestyrelse hvor han var sekretær.

Jakob Koed er desuden i 2007 uddannet fodbolddommer.


Frank Petersen
Som kasserer for en 2-årig periode

DBU Sjællands nuværende kasserer Frank Petersen har siden 2002 passet hvervet som kasserer i DBU Sjælland. Frank Petersen har de sidste 19 år vogtet over DBU Sjællands økonomi, og med lige dele viden og erfaring har Frank Petersen hvert år på delegeretmødet sikret at skabe gennemsigtighed i DBU Sjællands økonomi for DBU Sjællands klubber.

Frank Petersen blev en del af den frivillige verden tilbage i 1984 i Holbæk B&I hvor han i mange år har siddet i bestyrelsen med hvervet som kasserer.

Frank Petersen modtog i 2019 DBU Sjællands guldemblem, for sin mangeårige indsats for DBU Sjælland.

 

Gerhard Grubb Waaentz
Som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode

Gerhard Grubb Waaentz har siden 2017 været en del af DBU Sjællands bestyrelse, hvor han i første omgang blev valgt ind som suppleant for året efter at blive fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Siden DBU Sjællands bestyrelses konstituering i 2021 har Gerhard Grubb Waaentz haft hvervet som næstformand i DBU Sjællands bestyrelse.

Gerhard Grubb Waaentz blev en del af DBU Sjællands organisation i 2012, hvor han først blev medlem af, og senere formand for, DBU Sjællands Udviklingsudvalg. Derudover har Gerhard Grubb Waaentz i 7 år været astronaut på Pigeraketten.

Gerhard Grubb Waaentz har været en del af klubberne Hvidovre IF, Ejstrupholm IF og Rosenhøj BK. Særligt i Rosenhøj BK har Gerhard Grubb Waaentz brugt mange frivillige timer, og har blandt andet været formand for klubben.

 

Allan Thoft Jensen
Som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode

Allan Thoft Jensen har siden 2011 været en del af DBU Sjællands bestyrelse, hvor han i mere end 10 år har været med til at forme og påvirke den sjællandske fodbold.

Allan Thoft Jensen har fra før han blev en del af DBU Sjællands bestyrelse været en del af Vejby-Tisvilde Fodbold, hvor han i mange år har været og stadig er en del af bestyrelsen, fungeret som træner, fodboldskoleleder og meget andet.

Allan Thoft Jensen er udover sin rolle i DBU Sjællands bestyrelse også en del af DBU Breddes Frivilliggruppe.

Allan Thoft Jensen er desuden uddannet fodbolddommer, og kender således også til denne del af fodbolden.

Ilknur Kekec Coban
Som suppleant for en 1-årig periode

Ilknur Kekec Coban er nuværende næstforkvinde i Høje Taastrup IF, hvor hun også har haft hverv som træner og ungdomsforkvinde i sine mere end 15 år som frivillig i klubben.

Ilknur Kekec Coban er uddannet dommer i 2018, og har siddet i DBU’s Diversitetsudvalg siden 2019.

Ilknur Kekec Coban modtog i 2017 Venstres frihedspris af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen for sit arbejde med at få især piger af anden etnisk baggrund til fodbold.

 


Fredensborg BI indstiller følgende kandidat til bestyrelsen:

Jens Peter Sørensen

Jens Peter Sørensen var i perioden 2007-2021 frivillig i DBU Sjællands organisation med roller i Fair Play Ambassadørkorpset, Ungdomsgruppen og senest i Træneruddannelsesgruppen, hvor han fra 2010 til 2020 var formand.

I klubregi har Jens Peter Sørensen været medlem af Fredensborg BI i mere end 60 år,
og har i en stor del af denne periode bestridt flere forskellige frivillige hverv, blandt andet som formand i perioden 2006-2012. 


Tilmeldingsfrist d. 21. januar 2022