De seneste år har DBU Sjællands (herre) serie 4 været en helårlig turnering, med op- og nedrykning i sommerpausen, ligesom serierne over den.

Dermed var serie 4 den laveste serie, hvor holdene spillede formatet med helårlig turnering.

Dette ændres nu således at serie 4 fra efterårssæsonen 2022 bliver halvårlig. En beslutning der er truffet efter en klub-inddragelse, hvor alle DBU Sjællands klubber med registrerede herre-senior hold, har haft mulighed for at svare på et survey omhandlende denne ændring.

Den endelige konklusion på dette survey var, at størstedelen (ca. 70%) af de adspurgte klubber ønskede at serie 4 fremadrettet var halvårlig.  

Det betyder det for holdene i serie 4
For de 144 hold fordelt på 12 puljer i serie 4 har beslutningen den konsekvens, at puljerne efter et halvt år deles op i A, B og direkte nedrykning til serie 5. Dette vil ske i efterårssæsonen, der løber fra august til november.

De nye puljer benævnt serie 4 A og serie 4 B afvikles i forårssæsonen, fra april til juni, hvor det så endeligt afgøres hvem der rykker op i serie 3, hvem der forbliver i serie 4 og hvem der rykker ned i serie 5.

I serie 4 A vil det være en oprykning til serie 3, der er på spil og i serie 4 B vil det være en nedrykning til serie 5, der er på spil. Dermed er det også i både serie 4 A og serie 4 B en forblivelse i serie 4, der er på spil.

Puljerne i serie 4 A vil bestå af de hold, der blev 1-6 i deres puljer i serie 4 i efteråret. Serie 4 B vil bestå af holdene der blev nr. 7-10 i deres puljer, samt de 4 bedste 11’ere, derudover vil serie 4 B bestå af nr. 1 og 2 fra serie 5 puljerne.

Holdene der ender sidst i serie 4 når efterårssæsonen er spillet, altså på en 12. plads, samt de 8 dårligste 11’ere, rykker direkte ned i serie 5.

Næste ingen konsekvenser for serie 3, men mere på spil i serie 5
Dermed har ændringen ingen umiddelbar konsekvens for serie 3, der forsat er helårlig og vil have samme antal oprykkere og nedrykkere.

For serie 5 er konsekvenserne dog noget større, da den halvårlige ombrydning af serie 4 betyder at serie 5 hold nu har mulighed for at rykke op, i serie 4 B allerede når efterårssæsonen er spillet.

Her kan holdene så spille med om at forblive i serie 4, for dernæst hvis de er dygtige nok at spille med om at komme i serie 4 A og potentielt rykke op i serie 3.

Denne vej, fra serie 5 til serie 3, er altså tidsmæssigt lige så lang som med helårsturnering, dog er der hvert halve år ’noget at spille om’.

For mange trækninger i serie 4 og mere ’på spil’
Forslaget om at gøre serie 4 halvårlig, kom på baggrund af at DBU Sjælland desværre oplever en del trækninger i serie 4., og når den er helårlig kan vi ikke gøre noget ved det, før hele turneringen er færdigspillet.

Det betød at der var mange puljer i serie 4, hvor der kun var 6-8 hold tilbage, fra 12, hvilket yderligere betød, at mange hold kun fik 5-7 kampe i løbet af foråret. Altså væsentligt færre end hvis en pulje består af 12 hold.

Med en halvårlig turnering kan vi få fyldt puljerne op til foråret igen, og dermed sikre de 10-11 kampe til hvert hold.

Spørgsmål til senior-rækkerne

Lars Nielsen
Administrator Lars Nielsen
8:8 og 11:11 U13 og ældre, Indendørs på håndboldmål U11 og ældre, Pokalturneringer 4634 0734