Fodboldfeber på akademiet

Sjællandsk fodbold kan dateres tilbage til vinteren 1877-78, hvor en engelsk elev på Sorø Akademi fik sendt en fødselsdagsgave hjemmefra – en fodbold. Det medførte en sand fodboldfeber blandt eleverne på kostskolen. Over 100 drenge deltog i den første “fodboldkamp”, men glæden blev desværre kort, idet bolden simpelthen blev slidt op på den grusede bane.

I de kommende år begyndte interessen for sporten med den runde bold at ulme, og der opstod klubber i blandt andet Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Vordingborg. Flere af klubberne dyrkede både cricket og fodbold.

Der var et livligt samarbejde mellem de sjællandske klubber, der begyndte at arbejde hen imod en egentlig sammenslutning. 

En flot pokal blev startskuddet til unionen

Den direkte anledning til en union opstod, da købmand Carl A. E. Pedersen fra Roskilde i maj 1902 udsatte en smuk pokal som præmie til den bedste sjællandske cricketklub udenfor København.

Roskildepokalen 1902 Web Roskilde-pokalen var anledningen til, at Sjællands Boldspil Union blev stiftet i 1902.

Det blev lærer Carl Poulsen (som senere ændrede efternavn til Godwin), der fik opgaven med at udforme de nærmere regler for turneringen. Der meldte sig 10 klubber til turneringen, og man kunne den 11. juni 1902 læse i “Boldbladet”:

“Søndag den 15. ds. vil der på hotel ‘Prinsen’ i Roskilde blive afholdt et møde af delegerede fra de til pokalkampene anmeldte klubber for at aftale nærmere angående tid og sted for disse kampe. Der vil tillige blive fremsat forslag om oprettelse af en sjællandsk Boldspil Union.”

Og dermed kunne Sjællands Boldspil Union blive en realitet, selvom det altså i første omgang handlede om cricket. Et udvalg tog kontakt til DBU for at få hjælp til at udarbejde love for den nye sammenslutning, der officielt blev stiftet få måneder senere, nemlig den 14. september 1902 med Carl Poulsen som formand.

Udvalget SBU 1902 (1) Til at udarbejde SBU's love blev der nedsat et udvalg bestående af (fra venstre) Th. Pedersen, N. Ødum og Carl Poulsen (senere Carl Godwin), der også blev unionens første formand.

Det blev i øvrigt Slagelse Boldklub, der vandt den flotte pokal i slutkampen mod Holbæk Idrætsforening. I bogen “Sjællands Boldspil Union gennem 50 år” fra 1952 kan man læse, at især Slagelses to kastere Schmidt og Krøll udmærkede sig i finalekampen.

Senere blev cricket udfaset, og fra 1953 fokuserede unionen kun på fodbold. I 2011 skiftede Sjællands Boldspil Union navn til DBU Sjælland, som i dag er lokalunion for mere end 300 klubber med over 90.000 aktive fodboldspillere.

De frivillige er grundlaget

For 120 år siden såvel som i dag er hele den sjællandske fodbold baseret på de frivillige kræfter ude i klubberne. Der er altså en direkte linje fra Carl Poulsen og hans samtidige til de ildsjæle, der i dag knokler for at børn, unge og ældre får gode fodboldoplevelser.

Bonbon Cup 270822 Fotos Af Kim Matthäi Leland 008 De frivillige er grundstenen i breddefodbolden.

Det er derfor en både stolt og ydmyg formand for DBU Sjælland, der nu glæder sig over jubilæet.

“I 120 år har Sjællands Boldspils Unions, nu DBU Sjælland, været klubbernes organisation for fodbolden på Sjælland. Fra den spæde start i 1902 frem til den organisation, der er i dag, har kerneopgaven været at udbyde turneringer og understøtte fodbolden på Sjælland. Den udvikling, der har været i de sidste 120 år i sjællandsk fodbold, er takket være alle de frivillige trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer ude i klubberne, der har knoklet for, at alle kan komme til at spille fodbold”, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed og fortsætter:

“Derfor må jeg i dag fremhæve alle de frivillige ildsjæle, der har gjort – og stadig gør – en kæmpe indsats i DBU Sjællands egen organisation. De arbejder ufortrødent på at styrke organisationen og dermed sjællandsk fodbold, så på denne jubilæumsdag fortjener de at komme i centrum. Næste gang, I ser en af dem, så giv dem et klap på skulderen og sig TAK”, lyder det fra Jakob Koed.


Kilder:

  • "Sjællands Boldspil Union gennem 50 år" af L. Hartoft (1952)
  • "Sjællandsk fodbold gennem tiderne" af Axel Alstrup (1954)