Ildsjæle kender ingen alder

DBU Sjællands Gepardpris er en pris der hylder den unge ildsjæl, under 35 år, som gør en forskel i en fodboldklub. Det er en pris, som giver klubben, DBU Sjælland og Sjællandsk fodbold, muligheden for at give en velfortjent og stor tak til en ung frivillig.

Prisen, der blev indstiftet i 2017, hylder den ekstraordinære indsats.

Der følger også 5.000 kr. til vinderen af Gepard-prisen

Så sig tak til en af dem, der virkelig fortjener det, og indstil til Gepard-prisen.

Sådan indstiller du til Gepardprisen
For at indstille til Gepardprisen skal en af klubbens anmeldte kontaktpersoner indsende en ansøgning til projektkoordinator Nicklas Christoffersen fra DBU Sjælland på nich@dbusjaelland.dk. Skriv i emnefeltet: "Indstilling til Gepardprisen".

Følgende krav skal være opfyldt for, at din indstilling kommer i betragtning til Gepardprisen:

  • Den indstillede skal være en ulønnet ildsjæl. 
  • Gepardprisen gives til en ung ildsjæl i alderen 15 til 35 år. 
  • Den indstillede skal have markeret sig ved en særlig indsats i fodboldklubben.
  • Den indstillede skal have været markant/initiativrig i forbindelse med projekter, specielle tiltag og lignende i klubben.
  • Klubben skal være medlem under DBU Sjælland.

Den gode indstilling
Indstillingen må meget gerne indeholde en begrundelse for jeres indstilling af personen, og tilføj meget gerne en oversigt med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal).

Mærk jeres e-mail med ”Indstilling til Gepardprisen”. Man kan kun indstille personen til én pris eller ét legat.

Ansøgningen skal være skriftlig, og skal indsendes så den er DBU Sjællands administration i hænde senest d. 1. november 2022.