Skælskør B&I og B73 Slagelse er godt i gang med deres Get Movin' indsats, hvor klubberne arbejder på at få flere piger til at blive en del af fodboldens fantastiske fællesskaber. Det sker blandt andet gennem et tæt samarbejde mellem de to klubber, hvor fælles-træninger er en central del.

At der foregår noget spændende inden for pigefodbolden i Slagelse Kommune, har de også hørt om på rådhuset. Derfor deltog borgmesteren Knud Vincents i en nyligt afholdt fællestræning mellem pigespillerne fra Skælskør B&I og B73 Slagelse.

Get Movin’ er et samarbejde mellem DBU, DBU-lokalunionerne, Nordea-fonden og en række fodboldklubber landet over. Og det går i al sin enkelthed ud på at få flere piger til at spille fodbold – for fodbold giver motion, venskaber og personlig udvikling, og det skal flere piger have glæde af.

Pige- og kvindefodbold prioriteres i klubberne

Klubber, der indgår i Get Movin’ forpligter sig til at prioritere pige- og kvindeindsatsen, og de modtager løbende rådgivning, netværk og ressourcer fra deres DBU-lokalunion, i dette tilfælde DBU Sjælland.

Og borgmesteren i Slagelse Kommune var begejstret efter at have overværet fællestræningen mellem de to klubber i Skælskør.

“Det samarbejde, vi har med DBU her, er med til at skabe bevægelse. Her er vi med til at forene klubber på tværs af kommunen”, siger Knud Vincents.

DBU Sjællands formand Jakob Koed var ligeledes med på besøget i de to Get Movin’ klubber. Også han ser gode perspektiver i samarbejdet mellem kommunen, klubberne og DBU Sjælland, som han kalder en treenighed.

“Vi får et samarbejde mellem klubberne. Klubberne får vist, hvad foreningerne kan bidrage med i forhold til civilsamfundet. Kommunen får skabt værdi i forhold til samhørighed og forståelse af kommunale udfordringer. De kan på den måde komme i løsnings-mode, når der opstår ting – hvor man måske ellers før havde en tendens til at slå hinanden i hovedet”, siger han og tilføjer, at de såkaldte formands-lounges, hvor klubformænd mødes på tværs, er med til at styrke samarbejdet.

Om Get Movin’

Get Movin’ har til formål at skabe ligeværd mellem kønnene i fodboldens fællesskaber og øge spilleglæden for piger og kvinder landet over.

Det sker blandt andet gennem uddannelse af rollemodeller blandt trænere, dommere og klubfrivillige, diversitetsforløb i klubber, skoler og SFO’er og ved at oprette et ambassadørkorps.

Målet er samlet set at give et markant løft af rammevilkårene for dansk pige- og kvindefodbold.

Flere samarbejder i velfærdsalliancen

Udover Get Movin’ har DBU Sjælland og Slagelse Kommune en række andre samarbejder, som er forankret i den såkaldte velfærdsalliance. Blandt andet beskæftigelsesprojektet Fodbold for Fremtiden, der har hjulpet en stor del af deltagerne i uddannelse eller job.

“Vi er rigtig glade for de samarbejder, vi har. Vi ser nogle gode resultater. Vi ser, at vi flytter noget”, siger borgmester Knud Vincents.

De seks elementer i Get Movin’

  • DBU Get Movin’-klubber: Der skal indgås aftaler med 96 klubber landet over om at prioritere pige- og kvindeindsatsen. Klubberne får løbende rådgivning, netværk og ressourcer fra DBU Bredde.
  • Ambassadørkorps: Et netværk af minimum 96 unge piger/kvinder skal fungere som forbilleder, nedbryde kønsstereotype fordomme om kvinder i fodbold og åbne pigernes øjne for fodbolden.
  • En ny generation af trænere og dommere: Rekruttering i klubberne blandt for eksempel teenagepiger, mødre og bedsteforældre.
  • Besøg i SFO’er og skoler: Samarbejdet systematiseres, faciliteret af ambassadører og koblet til klubberne.
  • Diversitetsakademier: Netværksmøder og læringsrum for klubberne, der skal skabe en bredere kønsdiversitet.
  • Flytbar fællestræning: Et ekstra træningstilbud i samarbejde med naboklubber, hvor en DBU-instruktør træner spillere og inspirerer trænere.

Nordea-fonden har støttet Get Movin’ med 10 mio. kr., og DBU lægger et tilsvarende beløb i indsatsen, der løber til og med 2026.