Ligesom vi jævnligt sender bilen til eftersyn på værkstedet, så får Fodboldloven også et årligt serviceeftersyn inden den nye sæson officielt starter den 1. juli 2023. Her finder du en gennemgang de relativt få ændringer i årets udgave af Fodboldloven. 

I kommende danske udgave af Fodboldloven 2023-2024 er det blandt andet tydeliggjort, at regnbue-armbind ikke betragtes som et religiøst eller personligt budskab, og det er derfor ikke længere til debat, om det må bæres eller ej.

Derudover kan det også nævnes, at det er klargjort, at i forbindelse med straffesparkskonkurrence, så nulstilles påtaler og advarsler til spillere og officials. Dermed må spillere med en tidsbegrænset straf (10 minutter på grund af gult kort) deltage i straffesparkskonkurrencen.

Derudover er der også foretaget en præcisering af dommerens fortolkning af offside-reglen. Alt det kan du læse i folde-ud-menuen herunder.

Introduktion til ændringerne i Fodboldloven fra den 1. juli 2023

§ 3: Spillerne+

Hvis dommere, efter der er scoret et mål, men før spillet er genoptaget opdager, at der var en ekstra person på banen, da målet blev scoret, så skal dommeren annullere målet, hvis den ekstra person var en official, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller (10 min), som var tilknyttet det hold, der scorede og havde indflydelse på spillet. Spillet genoptages med et direkte frispark til modstanderne fra det sted, hvor den ekstra person befandt sig.

Dommeren skal også annullere målet, hvis den ekstra person var spillet uvedkommende (f.eks. en tilskuer) og havde indflydelse på spillet. I det tilfælde genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde til en spiller fra det hold, der havde sidste boldberøring inden scoringen. Hvis bolden var i straffesparket, da spillet blev standset, så skal den falde til målmanden.

§ 4: Spillernes udstyr+

Det er nu klargjort i den danske udgave af Fodboldloven, at et regnbue-armbind ikke er et religiøst eller personligt budskab. Der er derimod tale om et almenmenneskeligt budskab, som signalerer, at vi alle skal behandle hinanden ordentligt. Det er dermed på linje med dommerens Fair Play eller respect (internationalt) mærker/tryk.    

§ 8: Spilletid+

I begge halvlege skal der kompenseres for al tid, som mistes på grund af skader, vurdering og eller fjernelse af skadede spillere fra banen, forhaling af tiden, tildeling af følgestraffe, drikkepauser (som ikke bør overstige 1 minut), scoringsjubel (ikke ny – men er særskilt nævnt) og anden årsag, herunder enhver forsinkelse af spillets igangsættelse (indflydelse fra noget spillet uvedkommende). Dertil kommer forsinkelser relateret til VAR (der hvor det benyttes).

§ 10: Kampens resultat+

I forbindelse med straffesparkskonkurrence nulstilles påtaler og advarsler til spillere og officials. Det betyder, at spillere i breddekampe, som er udvist i 10 minutter, må deltage.

§ 11: Offside+

Her er der kommet en præcisering for vurderingen, når man opnår en fordel ved at røre bolden. Der er tale om en præcisering for vurderingen af, om en spiller har: Kontrol over bolden eller om berøringen af bolden er tilfældig. En spiller har kontrol over bolden og spiller den forsætligt, når vedkommende har kontakt med bolden og mulighed for at spille bolden til en medspiller, at erobre bolden og at spille bolden (med hoved eller fødder). Der lægges vægt på, at spilleren skal have haft kontrol over bolden, for at hans berøring kan kaldes forsætlig. Vurdering om kontrol sker ud fra følgende kriterier:

 • Bolden kom fra nogen afstand, og spilleren havde fuldt udsyn til den
 • Bolden kom ikke hurtigt
 • Boldens retning var ikke uventet for spilleren
 • Spilleren havde tid til at koordinere sine bevægelser, dvs. at det ikke var en instinktiv bevægelse (f.eks. at strække sig eller springe), der skabte kontakten
 • En bold, som kommer langs jorden, er lettere at spille (med kontrol) end en bold, som kommer i luften
§ 12: Utilladelig spillemåde+

I relation til målmandens overtrædelse af hans ”normale” ret til at bruge arm/hænder (hans lovlige arbejdsredskab), og eventuel personlig straf, skal der skelnes mellem to tilfælde:

 1. Ved forsætligt tilbagespil fra en medspiller, skal der dømmes indirekte frispark, og ikke nogen følgestraf (dette uanset konsekvensen af målmandens ulovlige berøring)
 2. Hvis målmanden i forbindelse med en igangsættelse begår forseelsen gentagelsesspil, så skal der dømmes indirekte frispark og: 
  - advarsel, hvis målmanden med sin handling bremser et lovende angreb
  - udvisning, hvis målmanden med sin handling berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed

 

§ 14: Straffespark+

Målmanden må ikke:

 • Opføre sig på en usportslig måde, for eksempel ved at forsinke udførelsen af sparket,
 • eller ved at røre målstænger/overligger eller målnet

Når et straffespark er dømt, må kun sparkeren og målmanden befinde sig i feltet. Hvis andre spillere går ind for at distrahere sparkeren, ødelægge straffesparksmærket eller lignende, så skal de advares for usportslig opførsel.

Fodboldloven er den danske udgave af ’Laws of the Game’, der sanktioneres af FIFA og IFAB (The International Football Association Board). I august 2023 udgiver DBU sin 74. udgave af Fodboldloven, der vil være ajourført med årets ændringer. I Danmark står DBU’s lovgruppe for den opgave på vegne af DBU’s dommerudvalg. 

Øvrige justeringer

Der er også justeret på Fodboldlovens afsnit af de internationale fortolkninger og danske afgørelser. Her er følgende afsnit blevert justeret: 

 • § 3.Hvis en spiller behandles og må lade sig udskifte, kan en udskiftningsspiller umiddelbart indtræde. Der er ikke grund til at afvente næste spilstop.
 • § 7. Bolddrenge er til for at få sat bolden hurtigt i spil. Deres tempo må ikke variere efter kampens stilling eller sympati for det ene eller andet hold
 • § 7. Der er specielt indskærpet fra IFAB, at der skal tillægges tid for det, som går tabt på grund af scoringsjubel. Det er alene dommerens afgørelse, hvornår scoringsjublen begynder, og hvornår den afsluttes