I efteråret 2023 vil DBU Sjælland påsætte dommere i endnu flere rækker. Beslutningen er truffet på baggrund af en lovende udvikling i antallet af nye dommere og den succesfulde lancering af den digitale kampbørs – vælg-selv-kampe. Allerede nu har vælg-selv-kampe medført, at der bliver dømt flere kampe med en uddannet dommer. Alene i maj og juni 2023 blev der dømt over 700 kampe via vælg-selv-kampe.

Nye rækker med dommerpåsætning

De følgende rækker er nye på listen over rækker, hvor DBU Sjælland påsætter dommeren: Serie 4 og Serie 4B (foråret 2024), U17 Drenge 2 og U16 Drenge 2. Derudover vil vi også påsætte dommere i U14 Drenge 2, da vi har fået mange nye dommere ind, der har en indrangering og erfaring, der matcher denne række.

Rækker uden dommerpåsætning

Desværre er det fortsat sådan, at vi ikke har nok uddannede dommere til, at vi kan finde en dommer til alle kampe i DBU Sjællands turneringer. I det tilfælde er det hjemmeholdets ansvar at finde en egnet dommer eller kampleder. Det drejer sig om følgende rækker.

  • Serie 5 på lørdage, Serie 6, U17 Drenge 3, U16 Drenge 3
  • U15 drenge 3-4 og U14 Drenge 3-4.
  • Alle 8-mandsrækker, undtagen Herre Mester og U13 Liga Piger

Vælg-selv-kampe

Siden den 1. maj 2023 har dommere haft mulighed for med relativt kort varsel at tage ekstra kampe gennem DBU’s Fodbold app og Mit DBU. Funktionen hedder vælg-selv-kampe og er tilgængelig for alle aktive dommere hos DBU Sjælland. Læs mere om vælg-selv-kampe her:

 

Dommerbestilling

Det vil fortsat være muligt at kontakte DBU Sjællands dommerafdeling på dommer@dbusjaelland.dk, hvis man gerne vil bestille en dommer til en eller flere døm-selv-kampe.

I det tilfælde vil dommerafdelingen gøre kampen tilgængelig på vælg-selv-kampe, hvorefter relevante dommere kan byde ind på kampen. Systemet tager højde for, at dommeren kun vil blive præsenteret for kampe, der passer til den pågældendes indrangering og indenfor en rimelig kørselsafstand fra bopælen. Vi vil i den forbindelse opfordre til, at man holder øje med om kampen bliver afsat.

Kampredigering åbner den 29. juni

Torsdag den 29. juni åbner kampredigeringen til efterårets turneringer. Vi er i den forbindelse bevidste om, at de fleste gerne vil placere deres kampe om lørdagen. Desværre betyder det også, at det er her, hvor vi har sværest ved at finde en ledig dommer.

Vi har derimod langt bedre muligheder for at finde en dommer til kampe på hverdage. Overvej derfor så vidt muligt at placere kampen på de øvrige ugedage, hvis I gerne vil øge jeres chancer for at få en dommer på kampen.