Når børnene hopper i fodboldstøvlerne igen efter sommerferien, vil der være et nyt sæt af regler til deres fodboldkampe. Man kunne fristes til at tro, at det ville betyde, at børnene nu skal til at sætte sig ind i noget kompliceret, men det er ikke tilfældet. De nye regler er nemlig lavet med udgangspunkt i, at det skal være så let for børnene at spille som muligt.

Kampene er til for børnenes skyld. De voksne skal i fællesskab sikre, at alle børn har en god oplevelse. Jesper Jacobsen, Teamleder DBU Børnefodbold

Nye regler – men hvorfor?

Ændringen i reglerne i børnefodbold udspringer fra to grunde.

 1. For det første ønsker man i lokalunionerne helt lavpraktisk at ensarte spillereglerne på tværs af landet, så alle børn spiller efter de samme regler.
 2. Den anden grund skal findes i DBU’s Børnesyn – her har der været en plan og et ønske om at revidere reglerne og kampmiljøet i overensstemmelse med DBU’s Børnesyn, som blev vedtaget sammen med DBU’s Børnestrategi.

Det betyder helt praktisk, at det nye regelsæt ikke kun inkluderer de lavpraktiske spilleregler, men indeholder også råd til kamplederen, regler for kampafvikling og for voksenadfærd samt nogle adfærdsregulerende regler.

- Vores formål i DBU Børnefodbold med ændringerne har stået helt klart. Vi har med de nye spilleregler gjort vores bedste for at sikre trygge, gode og udviklende kampmiljøer til gavn for børnene, siger teamlederen for DBU Børnefodbold Jesper Jacobsen , og forsætter:

- Kampene er til for børnenes skyld. De voksne skal i fællesskab sikre, at alle børn har en god oplevelse.

De største ændringer

- Den største ændring må siges, at vi endelig har fået kampmiljøet og voksenadfærden med i regelsættet, siger Jesper Jacobsen fra DBU Børnefodbold.

De nye regler i børnefodbold indeholder overskrifterne:

Nye Regler I Børnefodbold (1)

Læs om udvalgte ændringer her 

I spillets regler er der nogle ændringer – i nogle dele af landet har man prøvet at spille med nogle af reglerne i noget tid, mens det er helt nyt for andre.

Selvom reglerne findes, kommer børnenes gode oplevelse altid i første række. 

Udvidet afstandsregel / Presfri zone+
 • Regel: Når der skal tages målspark, skal modstanderholdet trække sig tilbage over midterlinjen. (Find det i regelsættet: pkt. 4 | §16 og pkt. 5)
 • Hvorfor: Ved at modspillerne trækker sig tilbage får spilleren ro til at sætte spillet i gang. Spilleren får dermed også mulighed for at vælge mellem at spille, drible eller sparke. Det er også vigtigt at holde for øje, at spilleren godt må sætte spillet i gang inden modstanderholdet har trukket sig tilbage. Det har været testet flere steder, og tilbagemeldingerne herfra har været, at spillet har fået et bedre flow. 

   

Advarsler og udvisninger anvendes ikke+
 • Regel: Der anvendes ikke advarsler og udvisninger i børnefodbold. Til gengæld kan kamplederen anvise en træner om at give en bestemt spiller en pause på 5 minutter, hvis spillerens opførsel er upassende og herefter indsætte en anden spiller. (Find det i regelsættet: pkt. 4 | §12)

  Hvis kamplederen oplever adfærd fra spillere eller trænere, som åbenlyst strider mod spillets ånd eller almindelig sund fornuft, så kan kamplederen tildele eksempelvis frispark til modstanderne – og evt. straffespark ved gentagne tilfælde. (Find det i regelsættet: pkt. 4 | §18)
 • Hvorfor: Ifølge DBU’s børnesyn har man fokus på barnets interesse og udvikling. Det kommer ikke børnene og spillet til gavn, når fokus er på, om der skal dømmes det ene eller det andet – børnene skal have mulighed for at udfolde sig i spillet, og skal ikke straffes men vejledes ved små forseelser. Hvis en spiller ikke kan opføre sig hensigtsmæssigt, går det ud over de andre børn, derfor kan kamplederen regulere efter sund fornuft. 
Igangsætning af spillet+
 • Regel: Spillet sættes i gang fra midten af banen, og spilleren beslutter selv om der skal dribles eller sparkes. Begyndelsessparket er retningsfrit. Når der skal tages målspark eller indkast i 3v3 og 5v5 vælger spilleren også om der skal dribles eller sparkes. Ved målspark skal man huske ovenstående regel ”Udvidet afstandsregel / Presfri zone”. (Find det i regelsættet: pkt. 4 | §8)
 • Hvorfor: Børnene skal have bedst muligt plads til at udfolde sig. Ved at indføre denne regel får de mulighed for at prøve nye løsninger, motiveres til at prøve nyt, turde at begå fejl og til at lære og udvikle sig i spillet.
Indkast / indspark / inddribling+
 • Regel: I 3v3 og 5v5 er det nu den enkelte spiller vælger, om det skal være indkast, -spark eller -dribling. Bolden skal bare nå at ligge stille inden. (Find det i regelsættet: pkt. 4 | §15)
 • Hvorfor: Det er ikke vigtigt, om de gør det ene eller det andet. Indkastet forstyrrer flowet i spillet for de mindste. Indkastet er en del af fodboldloven, og det skal derfor læres på et tidspunkt. Derfor er der mulighed for at vælge det fra for de mindste, og ikke for de ældste børn.
Hjørnespark+
 • Regel: I 3v3 spiller man ikke med hjørnespark, hvis bolden ryger ud bag mållinjen, så igangsættes spillet med målspark af holdet, som har mållinjen, hvor bolden er røget ud.

  I 5v5 vælger spilleren selv, om der skal dribles eller sparkes fra et punkt på mållinjen mellem sidelinjen og målfeltet. Bolden skal bare nå at ligge stille. 

  I 8v8 tages hjørnesparket som et spark fra et punkt på mållinjen mellem sidelinjen og målfeltet, hvor bolden ligger stille. (Find det i regelsættet: pkt. 4 | §17)
 • Hvorfor: På et tidspunkt skal børnene lære at tage hjørnespark, da det er en del af det færdige, og for de yngste årgange er det endnu ikke vigtigt at forholde sig til hjørnespark. Derfor kan børnene begynde at øve sig på det, når de er klar til det, inden det indgår i spillet, når de bliver ældre.

Hvor kan man finde de nye spilleregler? 

 • De nye spilleregler kan i sin fulde form downloades som pdf her

Hvem gælder de nye spilleregler for? 

 • De nye regler gælder i børnefodbolden, U6-U12. Der er dog nogle af reglerne, der kun gælder i 3v3 og 5v5 kampe. Det gælder f.eks. reglen om presfri zone (modstander skal tilbage til midterlinje ved målspark) og at spilleren frit kan vælge, at sætte spillet i gang som "normalt" indkast/målspark eller som inddribling.