Det er DBU Sjællands kerneopgave at fremme fodboldspillet på Sjælland. Og med et samfund i konstant udvikling er det vigtigt at sikre, at DBU Sjællands aktiviteter forbliver relevante og følger med tiden. Derfor har DBU Sjællands bestyrelse nedsat et Advisory Board, der skal udfordre organisationen på dens tankegang og derved bidrage til fortsat udvikling.

”Det er altid sundt for en bestyrelse at blive udfordret på sin tankegang og sine beslutninger. Derfor har vi nedsat et Advisory Board, der blandt andet selv kan tage emner op og give et ’udefra og ind-blik’ på organisationen. Ved at de ikke på samme måde har andel i DBU Sjælland, så vil de kunne bidrage med nytænkning på en række områder”, siger Jakob Koed, formand for DBU Sjælland.

De faglige opgaver ligger fortsat i de eksisterende fagudvalg. Men Advisory Board skal udfordre og agere sparringspartner for bestyrelsen og organisationen på et overordnet plan.

”Vi skal spille bestyrelsen gode”
AB skal inspirere og komme med input til udvikling og fremdrift på tværs af organisationen, hvor de blandt andet skal spotte nye samfundstendenser. Som formand har bestyrelsen peget på Francisco Ortega, der er direktør for Udvikling og Partnerskaber i Boligselskabet Sjælland. Han er et kendt ansigt i DBU Sjælland, hvor han har været tilknyttet gennem en årrække. Han har efterfølgende fået mandat til at udpege 4-7 profiler udefra med en bred faglig baggrund.

”Vi vil gerne spille bestyrelsen gode, og jeg synes, at det er stærkt af bestyrelsen, at de med nedsættelsen af et Advisory Board viser vilje og mod til at kigge fremad. Jeg ser rigtig mange muligheder for at se på nye områder, hvor DBU Sjælland kan gøre en forskel med fodbolden som omdrejningspunkt”, siger Francisco Ortega.

Opgaverne bliver blandt andet at kvalificere konkrete områder i DBU Sjællands strategiske prioriteringer, nytænke eksisterende aktiviteter - herunder samfundsinitiativer og frivilligindsatser. Derudover skal de udtænke nye muligheder for fondsfinansierede indsatser med fodbolden som omdrejningspunkt. AB kan desuden selv tage emner op af egen drift.

Det nye Advisory Board afholdt første møde den 8. juni.

De er med i DBU Sjællands Advisory Board

  • Francisco Ortega (formand), direktør Udvikling og Partnerskaber i Boligselskabet Sjælland.
  • Kristina Lind Thrane, projektleder i DIF Public Affairs, hvor hun arbejder med Get2sport. Tidligere specialkonsulent i Københavns Kommune.   
  • Asger Madsen, adm direktør i OK fonden. Asger er tidl. tidligere salgs- og kommunikationschef i Holbæk B&I.
  • Jonas Bjørn Whitehorn, klimapolitisk seniorrådgiver, Danske Regioner og byrådsmedlem i Køge Kommune for Socialdemokratiet. Tidligere kommunikationskonsulent for KFUM-Spejderne i Danmark.
  • Merete Scheelsbeck, formand for Fritids- og Kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune for Det Konservative Folkeparti. Har i flere perioder siddet i Folketinget som midlertidig stedfortræder. Tidligere kommunikationskonsulent i Rigspolitiet og Midt- og Vestsjællands Politi og nu chefkonsulent hos Dansk Industri.