En enig bestyrelse i DBU har vedtaget en justering af Herre Danmarksserien (Herre DS), der træder i kraft i sæsonen 2023-2024. Den væsentligste ændring er, at der fra den kommende sæson genindføres et regionalt oprykningsspil for de to puljer i Øst og de to puljer i Vest, i stedet for det nationale oprykningsspil, som har været gældende i denne sæson.

Beslutningen er truffet på baggrund af input fra de 40 nuværende klubber i turneringen, der gennem rækkemøder i efteråret 2022 og foråret 2023 har haft mulighed for at give input til mulige justeringer af Herre DS. Rækkemøderne blev startet op for et år siden i forbindelse med indførelsen af en ny turneringsstruktur.

”Vi vil gerne takke klubberne for en god og konstruktiv proces, hvor vi har fået mange værdifulde input, som har gjort det muligt at træffe en beslutning baseret på bred opbakning”, siger Bent Clausen, der er næstformand i DBU’s bestyrelse. Der er tale om følgende justeringer set i forhold til den nuværende struktur:

  • Der vil fortsat være 3 oprykkere til 3. division
  • Der vil fortsat være 8 nedrykkere i alt til de højeste serier i lokalunionerne
  • Der vi fortsat være 40 hold i Herre DS fordelt på fire puljer (2 puljer i Vest og 2 puljer i Øst)
  • Øst-/Vest-oprykningsspil genindføres

Her kan du læse mere om den justerede struktur: 

Justeret struktur for Herre DS

Grundspillet+

Grundspillet afvikles med i alt 18 kampe. Der afvikles 14 kampe i efteråret og 4 kampe i foråret.
De 4 Herre DS-puljer á 10 hold opdeles med 5 klubber (nr. 1-5) til oprykningsspil og 5 klubber (nr. 6-10) til kvalifikationsspil efter grundspillet.

Oprykningsspil+

Oprykningsspillet fordeles således, at både pulje 1 og 2 spiller om oprykning/nedrykning og pulje 3 & 4 spiller om oprykning/nedrykning. Holdene spiller hjemme og ude mod de fem hold fra den modsatte pulje. I alt 10 kampe.
Holdene tager alle de optjente point samt målscoren fra grundspillet med over i henholdsvis opryknings- eller kvalifikationsspillet, ligesom optjente karantænepoint medtages. 2. hold kan deltage i oprykningsspillet, hvis de kvalificerer sig.

Det bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver af de 2 puljer: Herre DS pulje 1 og 2 (Øst) samt Herre DS pulje 3 og 4 (Vest) rykker op i 3. division. De to næstbedste af de oprykningsberettige hold i henholdsvis Øst- og Vest- oprykningsspillet spiller om den sidste oprykningsplads over to kampe. Dette giver 12 kampe. Hertil lægges de 4 kampe i grundspillet, i alt 16 kampe i foråret. Altså i alt 30 kampe i en sæson. Øvrige hold der ikke skal spille afgørende kampe om oprykning spiller i alt 28 kampe i en sæson.

Kvalifikationsspil+

Kvalifikationsspillet afvikles på samme måde som oprykningsspillet, hvor alle point, målscoreren og optjente karantænepoint fra grundspillet tages med over. Der vil fortsat være i alt 8 nedrykkere. Øst-/Vest-fordelingen af disse afhænger af, hvor nedrykkerholdene fra 3. division og oprykkerholdene fra Herre DS hører hjemme. Holdene i nedrykningspuljerne spiller i alt 28 kampe på en sæson.

Efter den 1. juli kan du finde de opdaterede propositioner for Herre DS på denne side.