Der er rekordmange spillere ude i det sjællandske fodboldlandskab. I alt 98.516 børn og voksne er nu medlem af en sjællandsk fodboldklub – og det er især børn og unge i alderen 7-18 år, der begynder til fodbold.

Det kan ses af de seneste officielle DIF-medlemstal, der er et udtryk for det kæmpe arbejde, de mange frivillige udfører rundt omkring i fodboldklubberne på Sjælland.

Stigningen er i år på 2,7 procent, og den vækker glæde hos DBU Sjællands formand:

”Jeg er superstolt over, at fodboldklubberne på Sjælland fortsat har en flot vækst i antal medlemmer, og jeg tilskriver det den kæmpe indsats, som de mange frivillige udfører i klubberne. De frivillige er selve grundlaget for, at så mange børn, unge og voksne kan dyrke den sport, de elsker”, siger Jakob Koed, formand for DBU Sjælland.

Fremgang især blandt børn og unge

Det er stadig de yngste medlemmer, der driver udviklingen i antal medlemmer.

For de 7-12-årige har stigningen været 4,7 procent, og for de 13-18-årige er den hele 7,1 procent. Flere end 61.000 børn og unge under 18 år er nu medlemmer af en sjællandsk fodboldklub.

MEDLEMSTAL 2024 2
MEDLEMSTAL 2024 3
Både klubberne og vi i DBU Sjælland skal lægge os i selen for at holde fast i udviklingen. Jakob Koed, Formand for DBU Sjælland

Klubformand: Fremgang skyldes fokus på fællesskabsfølelsen

En af de klubber, der har haft stor tilgang af medlemmer fra 2022 til 2023, er Ølstykke FC.

”Vi har haft en fremgang på over 20 procent på et år, og det mest fantastiske er, at fremgangen er generel for klubben – både i antal medlemmer, men også i antal frivillige trænere og ledere”, siger Ølstykke FC’s formand Jakob Dietzer-Fog.

Klubben har de seneste to år arbejdet målrettet med at styrke fællesskabsfølelsen i klubben, og det har gjort en mærkbar forskel. Og så handler det om kerneproduktet – fodboldtilbuddet – samt engagerede frivillige.

”Vi skal have et attraktivt tilbud for dem, som ønsker at spille fodbold, og at vi altid skal indtænke vores fantastiske frivillige i alt, hvad vi gør – for uden dem, så kan vi ikke skabe de rammer, vi ønsker”, fortæller Jakob Dietzer-Fog fra Ølstykke FC.

Fremgangen forpligter

DBU Sjællands formand Jakob Koed er glad for de mange medlemmer i klubberne, men minder også om, at væksten ikke kommer af sig selv.

”Både klubberne og vi i DBU Sjælland skal lægge os i selen for at holde fast i udviklingen, så de mange medlemmer bliver motiveret til at fortsætte deres aktive fodboldliv i de sjællandske fodboldklubber”, siger Jakob Koed.

MEDLEMSTAL 2024 1
MEDLEMSTAL 2024 4