DBU Sjælland har en række grupper og udvalg, der hver især arbejder med specifikke områder af breddefodbolden. Medlemmerne af grupperne er frivillige, der giver DBU Sjælland værdifulde input og ideer til unionens aktiviteter og som dermed er med til at sætte retningen for sjællandsk fodbold. Derudover løser de også konkrete opgaver, fx i forhold til indrangering.

Bestyrelsen i DBU Sjælland har netop vedtaget at oprette en ny gruppe, Pigeindrangerings- og udviklingsgruppen, og det er nu muligt at søge om at blive medlem af gruppen.

Gruppens formål er først og fremmest at understøtte udviklingen af fodbold for piger og kvinder, herunder rekruttering og fastholdelse af spillere, trænere, ledere og frivillige.

Som medlem af Pigeindrangerings- og udviklingsgruppen vil du være med til at opsamle signaler og trends for dermed at bidrage til, at DBU Sjællands udbud er i overensstemmelse med klubbernes ønsker og inden for DBU Sjællands strategi og rammer.

Gruppen skal samtidig bidrage til at implementere og omsætte Udviklingsplan for dansk fodbold for piger og kvinder 2024-2027 til konkrete handlinger til gavn for den generelle udvikling i sjællandsk fodbold.

Yderligere fokus på piger og kvinder i sjællandsk fodbold

Med nedsættelse af gruppen ønsker DBU Sjælland at udnytte det store fokus, der er på fodbold for piger og kvinder, til at accelerere udviklingen yderligere. Derfor skal gruppen, bl.a. via dialog med klubberne, understøtte den positive udvikling, der er i gang, og være med til at skabe endnu mere opmærksomhed omkring udviklingsmulighederne.

Gruppens opgave er bl.a. at komme med inspiration og forslag til øvrige udvalg og grupper om for eksempel turneringsstruktur og -former, konceptudvikling, projekter etc., som skal være med til at sikre de bedste og mest optimale tilbud for piger/kvinder.

Opgaver med indrangering

Desuden skal nogle af gruppens medlemmer indrangere hold, det vil sige udvælge de formodede bedste sjællandske pigehold i U13-U18 til DBU Sjælland og øvrige fællesrækker.

Rent praktisk foregår dette ved at besigtige og skrive rapporter om mulige hold i fællesrækkerne med DBU København samt at indgå i dialog med trænere og ledere fra holdene i forbindelse med kampene.

For at undgå inhabilitet må medlemmer af gruppen ikke besidde et trænerjob i de rækker, der skal indrangeres.

Hvis du søger om optagelse i Pigeindrangerings- og udviklingsgruppen, skal du angive, hvorvidt du ønsker at tage del i indrangeringsarbejdet.

Vil du vide mere?

Hvis du interesserer dig for og har indsigt i fodbold for piger/kvinder, så vil vi meget gerne høre fra dig med henblik på optagelse i gruppen. De medlemmer, der har indrangeringsopgaver, skal desuden have en særlig interesse for og indsigt i eliteungdomsfodbold for piger.

Kontakt souschef for Udvikling, Uddannelse og Dommer, Frederik Løwenstein på telefon 4634 0777 eller email frel@dbusjaelland.dk, hvis du vil høre mere om gruppen eller har spørgsmål.

Send din ansøgning til frel@dbusjaelland.dk senest søndag den 11. februar.

Om det frivillige arbejde i DBU Sjællands grupper og udvalg

Som frivillig hos DBU Sjælland bliver du først og fremmest en del af et passioneret netværk af fodboldfrivillige fra hele Sjælland, der alle brænder for at gøre en positiv forskel for sjællandsk breddefodbold.

Derudover tilbyder vi blandt andet sociale arrangementer, DBU-tøjpakke, kørselsgodtgørelse samt en række andre goder.