I forbindelse med sagsbehandlingen blev der meddelt opsættende virkning for så vidt angår de sanktioner i DBU Sjællands Appelinstans’ kendelse af 30. oktober 2023, til hvilke der i henhold til DBU’s Love er appeladgang eller i øvrigt er meddelt appeltilladelse fra Fodboldens Disciplinærinstans. Det drejede sig om de følgende sanktioner:

  • fratrækning af 9 point
  • frakendelse af retten til at rykke op fra HS1 pulje 1 i sæsonen 2023/2024
  • bødesanktionen på 10.000 kroner

Stadfæstelsen betyder, at de ovenstående sanktioner nu vil blive gennemført (per den 10. maj).       

DBU Sjælland har ikke yderligere kommentarer til sagen.