Bedre vilkår og uddannelse af flere rollemodeller for piger, flere af kommunens udsatte borgere på fodboldbanen og yderligere uddannelse til klubbernes trænere. Det er nogle af fokuspunkterne i den helt nye velfærdsalliance mellem Brøndby Kommune, DBU og DBU Sjælland.

Aftalen blev i dag underskrevet i Brøndbyernes IF’s klubhus og løber frem til 2029. Forud for indgåelsen af velfærdsalliancen har der været en tæt involvering af lokale klubber, så aftalen er skræddersyet til at imødekomme klubbernes og kommunens behov. Resultatet er en aftale til gavn for både borgerne og fodboldklubberne i Brøndby Kommune. Borgmester i Brøndby Kommune, Kent Max Magelund, ser frem til samarbejdet.

”Denne velfærdsalliance repræsenterer et spændende partnerskab, der vil udfolde fodboldens potentiale som et kraftfuldt redskab til at opbygge stærkere fællesskaber og fremme inklusion i vores kommune, hvilket er helt i tråd med strategi Brøndby 2030. Vi glæder os over det tætte samarbejde med DBU og de lokale foreninger og ser frem til at se resultaterne af vores fælles indsats", siger borgmesteren.  

Flere ind i foreningsfællesskabet

Aftalen indebærer projektet Get Movin’, der er støttet af Nordea-fonden, der skal øge spilleglæden hos klubbens piger blandt andet ved, at flere kvinder uddannes til trænere, dommere og ledere, så klubbernes piger har tydelige rollemodeller at spejle sig i og får endnu større lyst til at indgå i fodboldens fællesskaber.

Socialt udsatte borgere som hjemløse, psykisk sårbare og misbrugere i alderen 18-35 år skal hjælpes ind i de lokale klubbers fællesskaber via projektet ’Inklusion i Fodbolddanmark’ i samarbejde med organisationen Ombold. Både Get Movin’ og ’Inklusion i Fodbolddanmark’ er støttet af Nordea-fonden. Den nye aftale glæder DBU’s formand, Jesper Møller:  

”Brøndby er en kommune med stolte fodboldtraditioner, hvor vi har holdt landskampe og samarbejdet har været fantastisk. Vi vil gerne have flere piger på de danske fodboldbaner, styrke frivilligheden og hjælpe udsatte borgere ind i fodboldens fællesskaber. Vi glæder os derfor til at påbegynde det gode samarbejde med Brøndby Kommune og de lokale fodboldklubber”, siger Jesper Møller.  

IMG 0795
IMG 0797

Frivilligheden styrkes

Aftalen skal styrke frivilligheden i kommunens klubber gennem tiltag som uddannelse, oplæg og rådgivningsforløb vil man forsøge at rekruttere og fastholde frivillige i klubberne.

For at understøtte klubbernes behov for uddannede og kompetente fodboldtrænere tilbydes fodboldklubberne licenstræneruddannelser på C1- eller C2-niveau uanset holdets aldersgruppe eller niveau. DBU Sjællands formand Jakob Koed ser frem til at fortsætte og udbygge samarbejdet med Brøndby Kommune, DBU og de lokale fodboldklubber.

”Fodbold er for alle, og vi er utrolig glade for, at vi nu er kommet i mål med en aftale, der vil yde et væsentligt bidrag til at styrke frivilligheden i klubberne, samt deres evne til at inkludere endnu flere børn, unge og voksne. Vi ser frem til at styrke vores mangeårige gode og tætte samarbejde omkring fodbolden i Brøndby Kommune”, siger Jakob Koed.

Som led i aftalen kan klubberne få hjælp til at arrangere events, stævner og fodboldfestivaller og klubnære aktiviteter, så lokalsamfundet får større kendskab til klubberne.

Afslutningsvis vil der i aftaleperioden blive afholdt minimum to ungdomslandskampe, som skal vise fodbolden frem, skabe store oplevelser og give flere børn og unge lysten til at spille fodbold.

Fakta om velfærdsalliancen

Velfærdsalliancen er skræddersyet til at imødekomme både kommunens og de involverede fodboldklubber ønsker og behov. Aftalen omfatter følgende indsatsområder:  

  • At styrke ledelse, organisation og drift i klubberne
  • Inklusion, brobygning og engagement af børn og unge
  • Fodbold for piger og kvinder (Get Movin’)
  • Uddannelse af flere trænere
  • Den sociale indsats ”Inklusion i Fodbolddanmark”
  • Understøttelse og udvikling af lokale fodboldfestivaller og events
  • Administrativ understøttelse af arbejdet med frivillige, børn og unge

Disse initiativer vil bidrage til at udvikle og fremtidssikre fodbolden i Brøndby Kommune og skabe meningsfulde oplevelser for borgerne.

Ved spørgsmål kontakt:

  • Brøndby Kommune: Kommunikationskonsulent Anni Hornbak Sperling på tlf. kommunikation@brondby.dk 43 28 21 33
  • DBU: Kommunikationschef Jakob Høyer på tlf. 60163711 eller hoyer@dbu.dk
  • DBU Sjælland: Kommunikationschef Peter Otto Vest Hansen på tlf. peve@dbusjaelland.dk eller tlf. 21765370.