Mere end 400 unge danskere, der hverken er i job eller uddannelse, har siden 2020 deltaget i DBU-projektet Fodbold For Fremtiden, der støttes af VELUX FONDEN. Projektet har været en stor succes, da over halvdelen af de unge deltagere gennem projektet er kommet videre i job eller uddannelse.

VELUX FONDEN har nu givet støtte til et nyt Fodbold For Fremtiden projekt, der løber fra 2024-2027. Det nye Fodbold For Fremtiden projekt bygger på erfaringerne fra den første projektperiode, og ambitionen er at kunne udvikle en ny metode, der kan få flere land- og yderkommuner med i projektet og derigennem få endnu flere danske unge ud i job eller uddannelse.

”Med den første projektperiode kunne vi dokumentere, at et tæt samarbejde mellem kommunerne og breddefodboldklubberne kunne hjælpe aktivt med beskæftigelsesindsatsen. Derfor gør det mig rigtig glad, at vi nu kan skrue yderligere op for indsatsen med en ny fase, hvor vi forhåbentligt kan få flere unge i de danske land- og yderkommuner ind i arbejd- og uddannelsesfællesskaberne,” siger formand for DBU Bredde, Bjarne Christensen.

Et stærkt samarbejde mellem DBU, FGU og den kommunale ungeindsats

I det nye Fodbold For Fremtiden projekt samarbejder DBU og DBU Lokalunioner med både FGU-institutioner og den kommunale ungeindsats i kommunernes jobcentre. Fodboldklubberne vil igen være deltagernes hjemmebane og fungere som et supplement til FGU-institutionerne og jobcentrenes undervisning.

Motionsfodbold er fortsat omdrejningspunktet i forløbet, og fungerer som et redskab til at blive en del af et hold og et fællesskab. Fokus for træningen er at skabe gode oplevelser, skabe tro på egne evner samt at deltagerne tilegner sig sociale færdigheder og kompetencer, ligesom deltagerne under forløbet også tilbydes trænerkurser, dommeruddannelse eller andet relevant kursusforløb.

”Fodbolden har en unik evne til at samle og skabe meningsfulde fællesskaber, men i Fodbold For Fremtidens anden fase er vi afhængige af tætte samarbejder med både kommuner, jobcentre og FGU. Jeg er helt sikker på, at vi med den nye bevilling fra VELUX FONDEN kan skabe en beskæftigelsesrettet metode, hvor vi i fællesskab kan skabe retning for de unge deltagere, så de kan komme i uddannelse eller job,” siger Bjarne Christensen, formand for DBU Bredde.

”Uanset hvor man bor i Danmark, er det vigtigt, at alle unge får chancen for at være en del af samfundets fællesskaber. Fodbold for Fremtiden står på et meget lovende metodisk fundament, og vi glæder os til at følge projektets nye periode. For det har vist sig, at der er behov for at videreudvikle metoderne, hvis også udsatte unge i vores land- og yderområder, hvor infrastrukturen og befolkningstætheden er mindre, skal med,” siger Vibeke Lybecker, programchef i VELUX FONDEN.

Deltagerne vil sammen med de lokale fodboldklubber også blive tilbudt at oprette fortsætterhold for de deltagere, som allerede har været igennem et Fodbold for Fremtiden-forløb, og er kommet videre i job eller uddannelse for derigennem at blive ved med at have tilknytning til foreningslivet og fællesskabet.

Om Fodbold for Fremtiden

  • Fodbold For Fremtiden er et samarbejde mellem DBU, DBU Lokalunioner og VELUX FONDEN.
  • Målet med projektet er at udvikle en ny metode, der skal hjælpe unge mellem 15 og 29 år videre i job eller uddannelse.
  • Målgruppen for deltagerne er unge i alderen 15-29 år. Fælles for deltagerne er, at de er tilknyttet enten en FGU-institution eller en kommunal ungeindsats i jobcentret.
  • Det nye Fodbold For Fremtiden projekt løber fra 2024-2027 og bygger videre på erfaringer fra den første projektperiode (2020-2023).
  • I den første projektperiode var 14 kommuner og dermed 14 lokale fodboldklubber involveret, og mere end 400 unge deltagere gennemførte et forløb – heraf kom hele 53% videre i job eller uddannelse.
  • Læs mere om metoden og de centrale resultater fra den første projektperiode af Fodbold For Fremtiden i VIVE’s evaluering af projektet her.

Yderligere spørgsmål og kontakt

Tobias Nick Jensen, projektchef, DBU Sjælland: +45 4634 0749

Anne Louise Fisker Nielsen, Senior Kommunikationsrådgiver, VELUX FONDEN: +45 2790 1222

Otterup BK114
DSC 4172