Det er desværre ikke lykkedes at blive enige med DBU Københavns bestyrelse omkring en forlængelse af den nuværende samarbejdsaftale, der blandt andet indeholder turneringssamarbejde med DBU Sjælland omkring Øst-rækkerne.

Det skyldes, at DBU Sjællands bestyrelse mener, at anerkendelse af DBU Bredde bør være en forudsætning for et samarbejde og er af den opfattelse at, det er nødvendigt, at parterne arbejder aktivt indenfor rammerne af DBU Breddes struktur for at sikre de bedste betingelser for dansk breddefodbold.

Dette har DBU Sjællands bestyrelse ønsket at indskrive i samarbejdsaftalen. På den baggrund har DBU Københavns bestyrelse desværre ikke ønsket at forlænge de eksisterende samarbejdsaftaler. 

”Vi mener, at forudsætningen for et godt samarbejde med DBU Københavns bestyrelse er, at alle parter anerkender det medlemsdemokrati vi indgår i og den måde fodbolden er organiseret på. Og det er desværre ikke tilfældet i dag”, siger DBU Sjællands formand Jakob Koed.

Jakob Koed henviser i den forbindelse til den redegørelse omkring forløbet i DBU Bredde, som han gav til DBU Sjællands delegeretmøde den 3. februar 2024

DBU Breddes rolle

Jakob Koed peger på, at anerkendelse af DBU Bredde fra DBU Københavns bestyrelses side er helt afgørende, hvis DBU Bredde skal kunne varetage breddefodboldens politiske interesser, i forhold til samarbejdspartnere som Divisionsforeningen, Danske Fodbolddommere og ikke mindst DBU.

”Vi ønsker at styrke breddefodbolden, og vi mener, at vi i mange tilfælde står stærkest, når vi samarbejder på tværs for at sikre breddefodbolden den stærkest mulige stemme og platform til at skabe de bedste betingelser for de rekordmange fodboldspillere i de danske fodboldklubber, og helt konkret, når det for eksempelhandler om fælles regler, uddannelse og store fælles projekter”, siger Jakob Koed.

Som udgangspunkt vil ophøret af samarbejdsaftalen med DBU København betyde, at flere af de højest rangerede ungdomsrækker i DBU Sjællands område alene bliver for DBU Sjællands og DBU Lolland-Falsters medlemsklubber med virkning fra 1. juli 2024. Dog således, at regionale rækker omfattet af nationale aftaler kører videre som hidtil.

”Når vi har valgt at fortsætte samarbejdet om regionale rækker, der er omfattet af nationale aftaler, skal det ses som et forsøg på at sikre, at så få klubber som muligt bliver påvirket af situationen”, siger Jakob Koed.

Den nuværende samarbejdsaftale ophører den 30. juni 2024. Forårsturneringen 2024 afvikles planmæssigt.

Fra 12. maj åbner vi for ansøgninger til DBU Sjællands højest rangerede rækker. Onsdag den 8. maj vil du på DBU Sjællands hjemmeside kunne læse om ansøgningsprocessen.

FAQ om ophør af samarbejdsaftale med DBU København

Hvad vil det konkret betyde for Øst-rækkerne?+

Det vil som udgangspunkt betyde, at de højest rangerede ungdomsrækker i vores område samt U21 A-B, M+32 og M+40, der ikke er omfattet af nationale aftaler, alene bliver for DBU Sjællands medlemsklubber fra den 1. juli 2024 (for M+32 og M+40 vil ændringen først træde i kraft den 1. januar 2025, da rækkerne afvikles som ’kalenderturnering’ med afslutning i efteråret 2024):

Følgende rækker bliver berørt:

 • M+32 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024, hvorefter den alene bliver for DBU Sjælland klubber)
 • M+40 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024, hvorefter den alene bliver for DBU Sjælland klubber)
 • U19 Drenge Øst 1-2
 • U17 Drenge Øst 1-2
 • U16 Drenge Øst 1-2
 • U15 Drenge Liga 3
 • U14 Drenge Liga 3
 • U13 Drenge Liga 3
 • U18 Piger Øst
 • U16 Piger Øst 1-2
 • U14 Piger Liga 1-2
 • U13 Piger Liga 1-2
 • U21 Herre A+B
Navn på rækkerne efter den 1. juli 2024:+
 • M+32 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024, hvorefter den alene bliver for DBU Sjælland klubber)
 • M+40 Øst (turneringen løber til og med efteråret 2024, hvorefter den alene bliver for DBU Sjælland klubber)
 • U21 Herre A+B – navn uændret pr. 1. juli 2024
 • U19 Drenge Øst 1-2 bliver til U19 Drenge Liga 1-2 pr. 1. juli 2024
 • U17 Drenge Øst 1-2 bliver til U17 Drenge Liga 1-2 pr. 1. juli 2024
 • U16 Drenge Øst 1-2 bliver til U16 Drenge Liga 1-2 pr., 1. juli 2024
 • U15 Drenge Liga 3 – navn uændret pr. 1. juli 2024
 • U14 Drenge Liga 3 – navn uændret pr. 1. juli 2024
 • U13 Drenge Liga 3 – navn uændret pr. 1. juli 2024
 • U18 Piger Øst bliver til U19 Piger Liga 1 pr. 1. juli 2024. Læs begrundelse herunder:

Ændringen af årgangsopdelingen fra U18 til U19 Piger med start i sæsonen 2024-2025 er truffet på baggrund af, at U18 Pige-årgangen de senere år har oplevet en betydelig nedgang i antallet af tilmeldte hold. Der er derfor tale om en meget smal årgang med få hold, hvor der er en risiko for, at det ikke bliver muligt at udbyde en turnering af en passende kvalitet, hvor der kan tages højde for f.eks. holdenes niveau og kørselsafstande. Derudover vil aldersopdelingen blive ensrettet, så den igen følger aldersopdelingen i DM-rækkerne hos DBU (U19 Piger Liga og en U19 Piger Division).

 • U16 Piger Øst 1-2 – bliver til U16 Piger Liga 1-2 pr. 1. juli 2024
 • U14 Piger Liga 1-2 – navn uændret pr. 1. juli 2024
 • U13 Piger Liga 1-2 – navn uændret pr. 1. juli 2024
Vil det få en betydning for DM-rækkerne?+

Nej, alle rækker udskrevet af DBU eller administreret på vegne af DBU vil ikke blive berørt. DM-rækkerne er følgende:

 • Herre-Danmarksserien og Herre LP +32 og +40
 • Herre-Landspokalturneringen
 • U19 Drenge Liga
 • U19 Drenge divisionen
 • U17 Drenge Liga
 • U17 Drenge divisionen
 • U16 Drenge Reservehold
 • U15 Drenge Liga 1
 • Kvindernes 2. division
 • Gjensidige Kvindepokalen
 • U19 Pige DM
 • U16 Pige DM
 • Herre 1. division Futsal (Herre 1. division Futsal er ikke en DBU-række, men omfattet af en national udviklingsplan)
 • Kvinde 1. division Futsal (Kvinde 1. division Futsal er ikke en DBU-række, men omfattet af en national udviklingsplan)
Hvad skal der ske med U13 Drenge Liga 1-2, U14 Drenge Liga 1-2 og U15 Liga 1-2?+

U13 Drenge Liga 1-2 og U14 Drenge Liga 1-2 er regionale rækker omfattet af en national aftale og derfor er de ikke kun omfattet af den regionale samarbejdsaftale med DBU København. Rækkerne vil derfor køre videre som hidtil. U15 DR Liga 1 er en ren DBU-række, som alene udskrives og administreres af DBU. Den vil køre videre uændret. Det samme vil være tilfældet for U15 DR Liga 2, da den ligesom U13 DR Liga 1-2 og U14 DR Liga 1-2 er en regional række, omfattet af en national aftale.

For U13 Drenge Liga 3, U14 Drenge Liga 3 og U15 Drenge Liga 3 vil vi tilbyde en række alene for DBU Sjælland- og DBU Lolland-Falsterhold.   

DBU Sjælland vil med ovenstående forsøge at sikre, at alle nationale aftaler vedrørende turneringssamarbejder overholdes, så så få hold som muligt bliver påvirket af situationen.

Hvad skal der ske med Kvindeserie Øst?+

Kvindeserie Øst er ikke omfattet af en national aftale, men rækken leverer oprykkere til kvindernes 2. division. Rækken vil blive delt op i en ren DBU Sjælland del og en ren DBU København del. Rækken leverer oprykkere til kvindernes 2. division. DBU Sjælland og DBU København har hver en oprykker til kvindernes 2. division.

Hvad sker der med de fælles VinterBold puljer og stævner?+

VinterBold vil fremover blive afviklet som rene DBU Sjælland/DBU Lolland-Falster puljer.

Hvad sker der med de fælles futsal ungdom A og B rækker?+

Futsal ungdom A og B rækker vil fremover blive afviklet som rene DBU Sjælland rækker med mulighed for deltagelse af hold fra DBU Lolland-Falster.

I siger, at I vil bevare de regionale Liga-rækker for U13 Drenge 1-2 og U14 Drenge 1-2. Hvorfor gælder dette ikke for pigerne?+

Liga-rækkerne for U13 Pige og U14 Pige er ikke omfattet er ikke omfattet af gældende nationale aftaler. Vi vil naturligvis arbejde for, at vores medlemsklubber bliver berørt mindst muligt af ændringerne. Eneste ændring bliver, at rækkerne alene vil blive for DBU Sjællands medlemsklubber med mulighed for deltagelse af klubber fra DBU Lolland-Falster. 

Kan man ikke forestille sig, at I har en samarbejdsaftale med DBU København– selvom der er uenighed i DBU Bredde?+

Vi mener, at forudsætningen for et godt samarbejde med vores nabounion er, at alle parter respekterer det medlemsdemokrati, vi indgår i og den måde fodbolden er organiseret på.

Hvorfor er det vigtigt at holde sammen på DBU Bredde?+

Ifølge DBU’s love er der tre medlemmer af DBU, nemlig Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde. Det er vi helt grundlæggende nødt til at respektere og anerkende. Vi mener i øvrigt også, at det er den rigtige struktur. Altså at breddefodbolden har én fælles stemme. Vi har behov for at stå sammen, for på den måde står vi stærkest, og det er i vores medlemsklubbers interesse.

Er I ikke bekymrede over, at uenigheden går ud over spillerne og klubberne?+

Jo, vi er meget bekymrede for, at den politiske uenighed kan komme til at ramme klubberne, men vi håber at en fælles anerkendelse af vores demokratiske struktur og samarbejde vil sikre en tryg ramme for vores klubber og for udviklingen af dansk breddefodbold. Enten er man med i et fællesskab eller også er man ikke. Og netop af hensyn til klubberne har vi strakt os så langt, som vi mener er forsvarligt. Men nu er vi kommet dertil, hvor det kommer til at gå ud over klubberne, hvis der ikke er en bred anerkendelse af DBU Bredde.

Hvad sker der med ungdoms-pokalturneringerne?+

Ungdomspokalen i alle ungdomsårgange bliver per den 1.7.2024 alene for DBU Sjælland-klubber med mulighed for deltagelse af klubber fra DBU Lolland-Falster.