Fodboldens Appelinstans har besluttet at tillægge Nerashté, Ballerups appel af 13. november 2023 opsættende virkning. Der meddeles alene opsættende virkning for så vidt angår de sanktioner i DBU Sjællands Appelinstans’ kendelse af 30. oktober 2023, til hvilke der i henhold til DBU’s Love er appeladgang eller i øvrigt er meddelt appeltilladelse fra Fodboldens Disciplinærinstans. Det drejer sig om følgende sanktioner:

  • fratrækning af 9 point
  • frakendelse af retten til at rykke op fra HS1 pulje 1 i sæsonen 2023/2024
  • bødesanktionen på 10.000 kroner

Helt konkret betyder beslutningen, at Fodboldens Appelinstans udsætter gennemførslen af sanktionerne, mens appellen fra Nerashté, Ballerup behandles.

Fodboldens Appelinstans forventer at tage stilling til sagens øvrige spørgsmål i april 2024.

DBU Sjælland har ikke yderligere kommentarer til sagen.