Kortermann-IT stadion, Marstal

DBU Fyn
Reberbanen 35 B
5960 Marstal
6253 2090
Nej
Ja
Nej
Nej

Klubber som benytter spillestedet

Log ind