Praktiske oplysninger (indefodbold på håndboldmål)

Her finder du praktiske oplysninger om indendørs på håndboldmål med bander.

Praktiske oplysninger (indefodbold)

Antal spillere - håndboldmål+

U13 og ældre

Et hold består af 4 spillere på banen og max. 3 udskiftere pr. spilledag uden målmand.

U12 og yngre

For regler i børnefodbold - klik her.

Bolden i spil+

Det – i programmet – førstnævnte hold stiller op på den af turneringsledelsen anviste banehalvdel (som regel under måltavlen/uret) og sætter bolden i spil.

For regler i børnefolden (U12 og yngre) klik her.

Boldstørrelser+

U15 drenge benytter boldstørrelse 5.

U15 Pige samt U14 og U13 drenge/piger anvender boldstørrelse 4.

Kampe i alle øvrige rækker benytter boldstørrelse 5.

 

For boldstørrelser til brug i indendørs børnefodbold (U12 og yngre) - klik her.

Holdkort+

Holdkortet udfyldes elektronisk inden starten af den første kamp i stævnet og kan ikke redigeres yderligere efterfølgende.

Når klubben har udfyldt holdkortet forud for den første kamp ved et stævne, kopierer systemet automatisk dette holdkort over til klubbens resterende kamp på samme dag.

Klubber som af tekniske (force majeure) årsager ikke har haft mulighed for at udfylde holdkortet elektronisk, skal udfylde dette på et fortrykt papir-holdkort, som kan rekvireres ved dommerbordet.

Det på papir udfyldte holdkort skal være udfyldt inden første kamp i stævnet og underskrives af dommerbordet som tegn på, at det er udfyldt inden denne første kamp.


Det på papir udfyldte holdkort indsendes af klubben 1. hverdag efter kampen til DBU Sjælland. DBU Sjælland vil herefter kunne genåbne holdkortet i en kortere periode, således at holdkortet vil kunne udfyldes elektronisk.

Klubber som i indledende runde taberdømmes på grund af manglende udfyldte holdkort vil ikke kunne deltage i mellemrunden i indefodbold samt Futsal.

For U12 og yngre skal der ikke udfyldes holdkort.

Overtrækstrøjer+

I tilfælde af trøjelighed skifter det – i programmet – sidstnævnte hold trøjer. Overtrækstrøjer kan lånes ved dommerbordet.

Ingen hold må spille i sort, da denne farve er forbeholdt dommeren. Hvis et hold stiller op i sort, kan dommeren kræve at holdet tager overtrækstrøjer på.

Præmier+

Der er pokal til det vinderne hold samt medaljer til nummer 1-2-3 i rækkerne.

For U12 og yngre er der medaljer til alle ved sidste stævne.

Spilleform (og pointgivning)+

I hver pulje spilles der alle mod alle på én spilledag. En vunden kamp giver 3 points og uafgjort kamp giver 1 point.

For U12 og yngre spilles der ikke om point.

Spilletid+

Kampens varighed fremgår herunder. Alle kampe spilles à 1 halvleg uden pause.

Ungdomsrækker = 9 minutter pr. kamp.

 

For at se spilletid i indendørs børnefodbold (U12 og yngre) - klik her.

Trækninger+

Trækninger til mellemrunderne noteres som 0-3 ved alle kampe a.h.t. pointgennemsnit.

Pointlighed for U-13 og ældre+

I tilfælde af pointlighed mellem to eller flere hold - efter at alle puljens kampe er afviklet - afgøres placeringen således:

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen

 1. Færrest udeblivelser
 2. Flest kamppoint i indbyrdes kampe
 3. Bedste målforskel i indbyrdes kampe
 4. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
 5. Flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
 6. Bedste målforskel i samtlige kampe
 7. Flest scorede mål i samtlige kampe
 8. Flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
 9. Flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen:

 1. Færrest udeblivelser
 2. Bedste målforskel i samtlige kampe
 3. Flest scorede mål i samtlige kampe
 4. Flest kamppoint i indbyrdes kampe
 5. Bedste målforskel i indbyrdes kampe
 6. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
 7. Flest vundne kampe

Er der ikke fundet en vinder via ovenstående, afgøres det på følgende måde.

Omkamp på 5 minutter. Der påbegyndes med fuldt hold, og det - i programmet - sidstnævnte hold (i den indbyrdes kamp) giver bolden op, og der stilles op på den - af turneringsledelsen - anviste banehalvdel. Slutter omkampen uafgjort fortsættes (uden afbrydelse) til første scorede mål (Udviste spillere løses ikke).

Ved Final Indoor benyttes reglen ikke, men der foretages lodtrækning.

Pointgennemsnit for U-13 og ældre+

Når der i enkelte rækker skal findes de x-antal bedste 2’ere, 3’ere eller lignende (se skemaerne med turneringsopbygningen) findes disse – såfremt andet ikke er anført – via pointgennemsnittet, der udregnes efter nedenstående fremgangsmåde:

Gældende i den indledende runde:

 1. Flest point i gennemsnit pr. kamp
 2. Bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp
 3. Flest scorede mål i gennemsnit pr. kamp

Gældende i mellemrunder

 1. Flest point i gennemsnit pr. kamp i mellemrunde
 2. Bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp i mellemrunde
 3. Flest scorede mål i gennemsnit pr. kamp i mellemrunde


Såfremt der stadig ikke er fundet en afklaring, fortsættes efter følgende prioritering:

 1. Flest point i gennemsnit pr. kamp i de indledende puljer
 2. Bedste målforskel i gennemsnit pr. kamp i de indledende puljer
 3. Flest scorede mål i gennemsnit pr. kamp i de indledende puljer
Kval. kampe for U13 og ældre+


I kampe, hvor der skal findes en afgørelse, som for eksempel kvalifikationskampe, finalekampe og så videre stoppes kampen og "udeholdet" giver bolden op, der spilles til første scorede mål (max 5 min.) (Udviste spillere løses ikke).

Er der ikke scoret efter de 5 min. sparkes der straffespark efter gældende regler (3 spark til hvert hold)

Karantæner for U13 og ældre+

To gange gult kort = rødt kort giver karantæne resten af kampen plus næste kamp.

Direkte rødt kort giver karantæne resten af stævnet. I særligt grove tilfælde, indberettes det røde kort til DBU Sjælland.

Klubspilledragter+

Ved trøjelighed er det altid sidstnævnte hold, der skal skifte. Du kan få oplyst din modstanders spilledragt ved at benytte funktionen søg i kampe og resultater her på siden eller ved at benytte søge på klubben via DBU's fodbold app.

Spillesteder+

For spillesteder se under dit holds kampprogram.

Udeblivelser for U13 og ældre+

Hvis et hold udebliver/melder afbud til begge indledende runder udtrækkes holdet helt så kampene ikke tæller med i den samlede stilling. Dette af hensyn til eventuelle slutstillinger og reglen om pointgennemsnit

Specielle forhold gældende for U12 og yngre+