Dommer i praksis

Dommer i praksis er det første videregående kursus i den strukturerede dommeruddannelse, efter du har bestået dommereksamen på DBU Dommergrundkurset.

Forudsætninger for deltagelse
Kurset kan tages efter bestået Dommergrundkursus. 

Formål
Kurset har til formål at øge din indsigt i praktisk dommergerning og dermed også at styrke dig i lederrollen på banen. 

Kurset sætter fokus på dine oplevelser med dommergerningen i din første tid som aktiv fodbolddommer. 

På kurset vil der blive lagt stor vægt på erfaringsudveksling med de øvrige kursister. Med baggrund i de erfaringer og udfordringer du har mødt i det aktive virke, vil du på kurset få styrket dine kompetencer indenfor:

  • Kommunikation
  • Håndtering af spillere og trænere
  • Forvaltning af spillets love – herunder brug af sund fornuft i din dommergerning
  • Opvarmning – træningsprogram


Desuden vil vi komme omkring netværksopbygning og brugen af netværk samt din personlige udviklingsplan.

Varighed
6 timer

Pris
Kr. 385,-

Tilmelding
Søg efter kurset her eller kontakt din lokalunion for nærmere information om næste kursus.