Dommeren som leder 2

Kurset er nummer tre i rækken af videregående kurser i den strukturerede dommeruddannelse – efter du har bestået din dommereksamen. 

Forudsætninger for deltagelse
Kurset henvender sig til dommere, som tidligere har gennemført Dommer i praksis og Dommeren som leder 1. Der skal være gået minimum et halvt år fra, at du har deltaget på Dommeren som leder 1, før du kan deltage på Dommeren som leder 2. 

Kurset er endvidere relevant for udviklere, der ønsker øget indsigt til brug for den fortsatte sparring med dommere. 

Formål
At sætte fokus på din brug af forskellige lederstile. På kurset vil der blive lagt stor vægt på erfaringsudveksling med de øvrige kursister. 

Med baggrund i de erfaringer og udfordringer du har mødt i det aktive virke, vil du på kurset få styrket dine kompetencer i forhold til situationsbestemt brug af forskellige lederstile:

  • Hvad medvirker til at danne en lederstil?
  • Situationsbestemt ledelse
  • Faktorer, der betinger skift af ledelsesstil
  • Virkemidler, der muliggør skift af lederstil


Desuden vil vi komme omkring din personlige udviklingsplan – målsætning, forventning og krav. 

Varighed
8 timer

Pris
Kr. 385,-

Tilmelding
Søg efter kurset her eller kontakt din lokalunion for nærmere information om næste kursus.