Temakurser

Du kan vedligeholde og udbygge dine dommerfærdigheder med DBU's gratis temakurser à hver tre timers varighed.

Formål
Kurserne, der bygger på din praktiske erfaring som dommer, har til formål at give dig yderligere værktøjer til at forbedre dine forudsætninger for at dømme seniorkampene på lokalunionsniveau.

Målgruppe
Dommere med nogle sæsoners erfaring, som primært ønsker at dømme seniorkampe.

Optagelseskriterier
DBU Dommerkort

Kursusbeskrivelse
DBU Temakurserne indeholder nedenstående emner – modulopbygget af tre timers varighed – og kan gennemføres enkeltvis eller følges i fleksibel rækkefølge:


Varighed og forløb
3 timers moduler.

Kurserne kan enten gennemføres på hverdagsaftener eller en weekenddag. Vi anbefaler ikke, at man gennemfører flere kurser på samme dag.

Dato/periode/undervisningssted
DBU's lokalunioner udbyder temakurserne

Pris
Kurset er gratis, men der kan forekomme opkrævning i forbindelse med forplejning.

Tilmelding
Søg efter kurset her eller kontakt din lokalunion for nærmere information om næste kursus.