3:3 - Supplerende reglement børn

(vedtaget 16.11.2012)

”Turneringsreglement for DBU Sjælland” * gælder også for Børn 3M. Det hedder heri, at

§ 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i spillereglerne for disse.

§ 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i spillereglerne for disse.

For at leve op til at være brugervenligt er der i supplerende regler for 3M udover det, som ifølge Turneringsreglement for DBU Sjælland skal være, omfattet taget en række bestemmelser fra dette Turneringsreglement med over i disse spilleregler – disse bestemmelser er markeret med en *. Der er benyttet samme rækkefølge for de enkelte forhold som i Turneringsreglement for DBU Sjælland og i tvivlstilfælde er det altid Turneringsreglement for DBU Sjælland, der gælder.

Alle praktiske oplysninger såsom tilmeldingsfrister, tilmeldingsprocedure for hold, deltagergebyrer m.v. angives på hjemmesiden eller i DBUs Sjællands Nyhedsbreve. Det er gratis at abonnere på Nyhedsbrevet, der udsendes elektronisk.


 

I. Gyldighed og turneringsadministrator

1. * Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Sjælland

2. * DBU Sjælland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra angivne regler.

-

II. og III. Sæson, turneringsform og brug af "for gamle spillere"

1. Udbydes både efterår og forår for U5 drenge, U6 drenge, U7 drenge samt U7 piger og U8 piger.

2. Turneringen afvikles i stævneform for så vidt muligt i 5-holds puljer. Alle tilmeldte hold kan forvente at blive værter for minimum én stævnedag. Hvis man ikke er i stand til at være vært for puljen, skal man selv kontakte én af de andre klubber i puljen for at aftale, at pågældende overtager værtsskabet – og DBU Sjælland skal underrettes * om ændringen af værtsklub.

3. Der kan – uden at der skal ansøges herom - per kamp anvendes ÉN spiller, som er født i sidste halvår (juli – december) året før den pågældende aldersgruppe. Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning ved én af klubbens officielle kontaktpersoner.

-

IV. Medaljer

1. Ved sidste stævne i foråret uddeles 5 stk. medaljer til hvert hold.

-

V. Op- og nedrykning af hold

1. DBU Sjælland foretager ingen op- og nedrykninger af tilmeldte hold.

-

VI. Spilleberettigelse

1. Spillere kan frit rykke op og ned mellem klubbens hold – forudsat de overholder aldersgrænserne.

-

VII. Fastsættelse af kampe, kampleder, afbud, bane, mål og kampens afvikling

1. * DBU Sjælland fastlægger dag, tid og sted for stævnedagens afvikling.

2. * Værtsklubben er ansvarlig for baneopstilling og skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab

3. Førstnævnte hold sørger for kvalificeret kampleder/baneleder.

4. * Kamplederen har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen. Trænere/ledere/ tilskuere bør opholde sig på sidelinjen.

5. Et afbud skal være meddelt såvel DBU Sjælland som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt.

6. Banen skal overholde følgende mål : L: 21 X B:13 meter. Banen afmærkes som minimum med toppe/”hatte”.

7. Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter

8. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 2 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

9. Der anvendes ikke udvisninger.

10. Kampene afvikles i stævneform med (så vidt muligt) 5 hold i hver pulje. Kampene afvikles med 2x7 minutter, max 60 minutter pr. dag og max 15 minutter pr. kamp.

11. Det anbefales at der spilles efter HAK-princip – halvdelen af kamptiden til hver spiller. Et hold kan bestå af op til 6 spillere, hvoraf 3 må starte på banen samtidig og der må deltage både drenge og piger. Der er fri indskiftning. Der spilles uden fast målmand og ingen må gribe/holde/parere bolden med hænderne.

12. I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller.

13. Der benyttes boldstørrelse 3.

14. * Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve. Udehold skal skifte ved trøjelighed.

15. * Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.

16. * Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Bliver kamplederen opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

-

VIII. Kampresultat, holdkort og indberetning samt advarsler/udvisninger

1. Kampens resultat skal ikke indberettes til DBU Sjælland – der anvendes ikke holdkort.

-

Spilleregler (afvigelser fra fodboldloven)

a) Igangsættelse: Ved start og efter scoring fra banens midte som spark/dribling – afstand for modstandere min. 3 m. Alle igangsætninger er retningsfri og direkte.

b) Off-side-reglen anvendes ikke.

c) Alle frispark er direkte - udføres som spark/dribling. Afstand for modstandere min. 3 m.

d) Straffespark anvendes ikke.

e) ”Indkast” udføres som indspark/dribling. Afstand for modstandere min. 3 m.

f) Målspark udføres fra mållinjen ved at spark/dribling. Afstand for modstandere min. 3 m.

g) Hjørnespark anvendes ikke - uanset hvem som sparker bolden ud over mållinjen, tages et målspark.