Vinterbold/Sommerbold - reglement

Vinterbold/Sommerbold Reglement

§1 Udskrevne turneringstyper+

Dommere:
Hjemmeholdet stiller dommer til kampene. Disse kan eventuelt bestilles via dommerhjælpen.

I stævneform er det førstnævnte hold, der dømmer kampen.

Planlægning:
Klubberne planlægger selv hjemmekampe via kluboffice i pågældende fastsatte spilleuge. Åbent for redigering i en periode i oktober-november måned.

Resultater
Alene kampoversigten vises i U-12 og yngre. Resultaterne indberettes ikke.

§ 2 - Spillernes antal+

Ingen begrænsninger.

§ 3 - Turneringsspørgsmål+

Ved turneringsspørgsmål skal henvendelse ske til den union der administrerer den pågældende årgang.


§ 4 - Arrangement af kampe+

Den klub, hvis navn i turneringsprogrammet står nævnt først er arrangør af kampen og ansvarlig for fastsættelse af kamptid.

Kampe kan afvikles på grus og alle typer af udendørs kunststofbaner og kunststofgræs.

Arrangør af kampen er desuden ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebolde i beredskab.

Derudover er den førstnævnte klub ansvarlig for rekvirering af kampleder/dommer.

§ 5 - Spilleberettigelse+

Der kan gøres brug af spillere, der tilhører aldersgruppen uanset tilhørsforhold. Spilleren repræsenterer dog klubben på kampdagen.

§ 6 - Udvisninger / bortvisning+

Udvisninger/bortvisninger i træningskampe medfører normalt ikke karantæne. Grovere tilfælde indberettes og kan medføre karantæne.

§ 7 - Indberetninger+

Det er hjemmeholdets pligt at indrapportere kampens resultat, senest dagen efter kampen er spillet.

Kampens resultat kan indrapporteres via DBU's Fodbold app eller via klubadministrationssystemet KlubOffice. Alle øvrige indberetninger, oplysningsskemaer, indbetalinger, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser skal ske til DBU Sjælland.

Hos U-12 og yngre skal resultater ikke indberettes.

§ 8 - Udeblivelser+

Hold der udebliver uden afbud vil blive pålagt et gebyr på kroner 500,-.

§ 9 - Økonomi og gebyrer+

Holdgebyr 11-mands 500,-
Holdgebyr 8-mands 400,-
Holdgebyr 7-mands 400,-
Holdgebyr 5-mands 300,-

Det koster 100 kr. at melde afbud. Afbud skal meldes til lokalunion samt modstander/stævnearrangør.

Såfremt det ikke er muligt at afmelde bestilt dommer, pålægges den afbudsgivende klub dommerhonoraret.

Ved udeblivelse uden afbud til kamp er bøden på Kr. 500,-

§ 10 - Holdkort+

Der skal ikke udfyldes holdkort.