Kom godt i gang med den nye sæson

Denne weekend sparkes efterårssæsonen 2015 i gang. Her får du overblik over ændringer i turneringsreglement og anden relevant information.

For at hjælpe dig godt i gang med sæsonen har vi samlet nogle af de vigtigste informationer til at få en god sæsonstart.
 
Klubskifte: Spillercertifikat eller spillererklæring
Traditionelt sker der op til sæsonstart en del klubskifter og rotationer mellem spillertrupper. Her er hvad du skal være opmærksom på i den situation:

Har din klub fået tilgang af nye spillere, skal du være opmærksom på at få formalia på plads, inden de spiller første turneringskamp.

Der skal indhentes spillercertifikater på alle spillere, der har spillet i en anden klub i indeværende eller foregående turneringsår. Får man nye spillere, skal der altså indhentes certifikat hvis han/hun har spillet i anden klub i efteråret 2014 eller senere.

Er det ikke tilfældet, skal man blot have en spillererklæring. Spillererklæringen er en tro og love-erklæring (underskrift) fra spilleren til klubben om, at han/hun ikke skylder kontingent og senest har spillet fodbold i en anden klub i foråret 2014 eller tidligere.

Rotationer: Regler for op – og nedrykning af spillere
En ny sæson er ofte lig med rokeringer i spillertruppen. Spillere går fra klubbens bedste hold til et lavere rangerende, og andre tager den modsatte vej til førsteholdet. I den forbindelse er det dog vigtigt, at være opmærksom på de regler der gælder omkring nedrykning af spillere. 

Det forholder sig sådan, at efterårssæsonens første kamp – hvad angår op- og nedrykning af spillere – skal ses som en direkte forlængelse af forårssæsonens sidste kamp. En spillers spilleberettigelse i efterårets første kamp vil altså afhænge af, hvilket hold han/hun spillede på i forårssæsonens sidste. Populært sagt er sommerpausen altså blot at betragte som en meget lang pause mellem to spillerunder. 

Må, må ikke: Guide til lovlige spillere

Ny sæson = nye U-årgange
Som bekendt er alle børne- og ungdomshold, som deltog i forårssæsonen, rykket en U-årgang op. Oftest rykker trænere, holdledere og andre kontaktpersoner med. Derfor anbefaler vi, at I kontrollerer om det er de rigtige kontaktpersoner, der er tilknyttet den enkelte årgang i KlubOffice.

Gå ikke glip af vigtige informationer  

Praktiske link
Derudover har vi samlet en håndfuld praktiske link, som du med stor sandsynlighed får brug for i løbet af sæsonen. 

Sådan udfylder du holdkort
Der skal udfyldes holdkort til alle 8- og 11-mandsturneringer. Her får du en guide til, hvordan du udfylder holdkort. 

Sådan indberetter du resultater
Der er resultatformidling i alle 8- og 11-mandsturneringer. Her kan du læse om, hvordan du indberetter resultater via DBU's Fodbold App, KampKlar, Mit DBU eller KlubOffice. 

Dispensationer
Her kan du læse om reglerne og ansøgningsprocedurerne for dispensationsspillere, der er født før 1. juli året før den pågældende årgang.

Speciel spillerebenyttelse
Der kan i samtlige af DBU Sjællands børne- og ungdomsrækker anvendes op til to spillere per kamp, som er født i sidste halvår (juli - december) året før pågældende aldersgruppe. Derimod gælder der særlige regler for fællesrækker og 3- og 5-mandsstævner.

Ansøg om kampflytning i dommerpåsatte kampe
Denne formular benyttes til ansøgninger om at flytte dommerpåsatte kampe. Hvis der ikke er påsat en dommer skal din klubs adgang til KlubOffice benyttes.

Solnedgangsviser
Inden du flytter en kamp er det en god ide at orientere sig om solnedgangstiderne med mindre kampen kan spilles på et anlæg med lysmaster. Det kan du gøre med vores solnedgangsviser.  

Dommerhjælpen
Ved kampe uden unionspåsat dommer kan du forsøge at rekvirere en uddannet dommer hos DBU Sjællands dommerhjælp. 

Aflysninger på grund af uvejr
Her kan du læse om reglerne vedrørende aflysninger af kampe på grund af uvejr. 

Akut turneringsvagt
Lørdage og søndage mellem 8.00 - 9.00 er det muligt for dommere og klubber at kontakte DBU Sjællands akutte turneringsvagt ved afbud, aflysninger og lignende.

Regelændringer
Når efterårets første turneringskamp fløjtes op skal du være særligt opmærksom på, at holdkortet er udfyldt korrekt og i god tid inden kampstart. En stramning af holdkortregulativet medfører, at holdkortet ikke længere kan redigeres efter kampstart. 

Stramning af regler omkring holdkort

En karantæne tildelt i en turnering for ældre er nu kun gældende i turneringer for ældre. Det betyder, at en karantæneramt spiller fra en ældreturnering med 5 eller færre spilledages karatæne nu har mulighed for at deltage på klubbens seniorhold i karantæneperioden. Reglen ændrer dog ikke på, at en tildelt karantæne på 6 spilledage eller flere fortsat vil spærre spilleren fra at deltage i alle pokal- og ordinære turneringer.   

Af Peter Vest Hansen

Log ind