MENU

De fleste husker holdkortet

... men vi skal have de sidste med. Ud af den første store turneringsuge uge 33 huskede 1.155 ud af 1196 at udfylde holdkortet. Husk at et hold bliver taberdømt, hvis holdkortet ikke er udfyldt før kampens start.Husk at udfylde holdkortet inden kampstart. Hvis holdkortet ikke er udfyldt, så bliver holdet taberdømt. Inden sæsonstart i efteråret 2017 strammede DBU Sjælland reglerne for udfyldelse af holdkortet. Heldigvis er budskabet nået ud til langt de fleste. Helt præcist havde begge hold husket holdkortet i 1155 ud af 1198 spillede kampe fra 14. - 20. august (uge 33). Men vi skal have de sidste med.

Derfor håber vi, at I vil hjælpe os med at prikke jeres trænere på skulderen og minde dem om, at de skal huske at udfylde holdkortet inden kampstart. Holdkortet kan udfyldes 14 dage før kampen via DBU's gratis Fodbold App og alle efterårets kampe via KampKlar.  

På linket herunder kan du læse mere om, hvordan du udfylder holdkortet korrekt:  

Sådan udfylder du holdkortet korrekt

I perioden 14. august til 20. august blev der spillet 567 11-mandskampe og 629 8-mandskampe for U11 og ældre. I alt manglede der holdkort i 41 kampe. De udgør dermed under 3,5 procent af det samlede antal spillede kampe i perioden.  

Baggrund
Inden beslutningen i bestyrelsen er stramningen blevet debatteret på et dialogmøde i november 2016, omtalt i den mundtlige beretning på delegeretmødet 2017 og er blevet sendt til høring hos alle klubformænd via mail (i perioden 22. marts til 10. april).

Ændringsforslaget blev til på baggrund af input fra de klubber, der deltog i dialogmødet om det disciplinære system i november 2016. På dialogmødet gav et stort flertal af de tilstedeværende klubber udtryk for at de ønskede en opstraming af reglerne for udfyldelse af (elektronisk) holdkort. 

Både på dialogmøde og i dagligdagens henvendelser gav klubber udtryk for en stigende frustration over, at det ikke havde en sportslig konsekvens at undlade at udfylde holdkortet inden kampstart. Derudover har DBU Sjælland desværre også haft nogle sager, der har afsløret et behov for mere sikker viden om, hvilke personer der deltager i en given fodboldkamp.  

Læs mere om stramningen af holdkortregulativet her, og læs hvordan du kan blive mindet om at udfylde holdkortet via DBU's Fodbold App

Log ind