DEL2019: Kort om delegeretmødet 2019

Her får den travle læser det meget hurtige overblik over DBU Sjællands delegeretmøde 2. februar 2019 i Hvidovre

DEL2019: Kort om delegeretmødet 2019

Der var ingen kommentarer til beretningen.


DBU Sjælland havde i 2018 indtægter for 30.235.459 kroner
DBU Sjælland havde i 2018 udgifter for 29.753.492 kroner
Det gav et overskud på 481.967 kroner
I budget 2019 forventes indtægter og udgifter at balancere hinanden i et 0-budget.

5 forslag blev vedtaget og 5 forslag blev trukket mod at der arbejdes videre med dem i arbejdsgrupper eller i organisationen.
Forslaget omkring en eventuel ændring af indrangeringssystemet gav anledning til for en god debat med mange på banen.
Jørn Hedengran,Thomas Gram og Birgitte Hamborg Faarbæk blev igen valgt for yderligere to år i DBU Sjællands bestyrelse.
Pia Nygaard blev genvalgt som suppleant.


Bent L. Jørgensen, formand for drenge indrangeringsgruppen, modtog DBU's sølvnål.
Jørn Hedengran, næstformand for DBU Sjællands bestyrelse, modtog DBU Sjællands æresemblem.
Frank Petersen, kasserer i DBU Sjællands bestyrelse, modtog DBU Sjællands guldemblem.

Læs om de tre modtagere her

 


Kommentarer om regnskab og budget:

Frank Petersen, kasserer, DBU Sjælland:

"Politisk og administrativt har vi hele tiden forsøgt at gøre det bedst muligt overfor klubberne og for at yde den størst mulige service, men det kræver også noget økonomi, så derfor beder vi jer om, at vi kan få lov til at hæve vores grundkontingent fra 1350 til 1500 kroner - for at få det til at hænge sammen økonomisk, og som I kan se, så er det et 0-budget, vi har lavet, og det betyder, at vi faktisk allerede har håbet på, at I vil stemme ja til det.

Bruno Rasmussen, Hvalsø IF.

"Jeg har lovet Frank ikke at stille dumme spørgsmål. Sagen er den, at vi synes sådan i sjov, at 150 kroner per et eller andet antal klubber (353 medlemsklubber red.). Det giver ikke mange kroner, Frank Petersen".

Frank Petersen replicerede.

"Tak for det, Bruno. Det havde vi ikke aftalt, det der. Du har ret, det giver måske ikke voldsomt mange penge, men det giver, at vi kan få budgettet til at hænge sammen, og vi har ikke villet belaste jer yderligere. I får jo også en stigning på holdtilmeldingen, så vi synes, at 150 kroner, det var rimeligt, så vi ikke bonner jer to gange"

Log ind