Nyt fra bestyrelsen 2 - 2019

DBU Sjællands bestyrelse ønsker at åbne op for bestyrelsesarbejdet. Derfor vil du løbende kunne læse opsamlinger på udvalgte drøftelser her på hjemmesiden.

Nyt fra bestyrelsen 2 - 2019
Foto: Klaus Sletting Jensen/DBU København
Af: DBU Sjælland Kommunikation

I denne artikel kan du læse om udvalgte drøftelser fra bestyrelsesmødet 2. maj.  

Frivilligheden og respekten skal styrkes

Under formandsberetningen på delegeretmødet 2019 skitserede formand Jakob Koed, at frivillighed og respekt ville blive DBU Sjællands to store indsatsområder i 2019 og 2020.

Med udgangspunkt i et udmøntningsnotat drøftede bestyrelsen 10 aktivitetsforslag til implementering af strategien. For bestyrelsen er netop disse indsatsområder absolut afgørende for en bæredygtig fremadrettet udvikling i sjællandsk breddefodbold. De frivillige trænere og ledere skal styrkes, så endnu flere får glæde af fodboldens sociale og sundhedsmæssige gevinster. Samtidig skal respekten styrkes, så både nuværende og fremtidige generationer bevarer glæden ved at være en del af fodboldfamilien. På mødet godkendte bestyrelsen 10 indsatser, som du vil høre meget mere om snart.

Sagsgangen i behandling af klager om dispensation
Bestyrelsen behandlede en indstilling om en ændring af sagsgangen i behandlingen af klager over administrative afgørelser i sager om dispensation. 

Bestyrelsen besluttede, at eventuelle klager over administrative afgørelser om afslag på dispensationer nu skal behandles i det disciplinære system. Det betyder, at klager over afslag går direkte i Appelinstansen efter endt administrativ behandling. Dette flugter med proceduren for behandling af indsigelser over karantænedomme eller klager over indrangeringen, der også sendes direkte i Appelinstansen efter endt administrativ behandling. Bestyrelsen betragter ændringen i sagsgangen som endnu et skridt mod at styrke unionens fokus på ’Good Governance’.

Arbejdsgruppe vedr. indrangeringsrækker
På delegeretmødet 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på om indrangeringsprocessen til de højeste fælles ungdomsrækker kan optimeres.

DBU Sjælland er medlemsklubberne. Derfor lyttede bestyrelsen i høj grad, da flere medlemsklubber på delegeretmødet 2019 gav udtryk for, at der var behov for at kigge på indrangeringsproceduren til de fælles ungdomsrækker. Igen er bestyrelsens indgangsvinkel, at det er vigtigt, at procedurerne er gennemskuelige og transparente.
Siden delegeretmødet har administrationen arbejdet på et oplæg til en proces for den arbejdsgruppe, der skal kigge på indrangeringsprocessen. På mødet vedtog bestyrelsen administrationens indstilling med en åben ansøgningsproces til arbejdsgruppen. Ved sammensætningen af gruppen, vil deltagerne blive valgt ud fra, at de skal udgøre en bred repræsentation af holdninger, synspunkter og meninger. Der ønskes med andre ord, at det bliver en bredt funderet arbejdsgruppe, der har bred diversitet geografisk, i forhold til klubstørrelse og i forhold til om klubberne primært har bredde- eller eliteprofil. Der er åben ansøgning i maj, gruppen nedsættes i juni og skal aflevere sine anbefalinger til behandling på bestyrelsesmødet 21. oktober.

Du kan også læse om et par af de større punkter på bestyrelsesmødet 25. marts i disse nyheder: 

Medlemsudpegning til Børn, Ungdom, Senior samt futsalgruppen

Arbejdsgruppe om Sjællandsserien og Serie 1

Log ind