DBU Sjælland har på baggrund af den aktuelle corona-situation modtaget en række henvendelser omkring flytning af turneringskampe, hvis en eller flere spillere skulle blive syge af corona/COVID-19. Hos DBU Sjælland er vi opmærksomme på, at der kan opstå et øget behov for flytning af kampe, og vi står naturligvis klar med hurtig hjælp,

Som udgangspunkt gælder de almindelige regler for kampflytning, hvor en eventuel flytning skal aftales med modstanderholdet og herefter meddeles til DBU Sjællands turneringsafdeling. I denne særlige situation som corona-smitten udgør, opfordrer DBU Sjællandnaturligvis klubberne til at udvise velvilje til at flytte kampe, hvis der er mistanke om corona blandt spillerne, så flest mulige kampe bliver afgjort på grønsværen, og så smitte undgås. Husk hele tiden at holde jer ajour med myndighedernes krav og anbefalinger og med fodboldens corona-regler (link indsættes).

DBU Sjælland kan flytte en kamp 
Jævnfør turneringsreglementets § 25.10 kan DBU Sjælland på eget initiativ flytte en kamp, selv om der ikke er enighed mellem klubberne, og i tilfælde, hvor en klub har flere spillere syge eller i karantæne som følge af mistanke om smitte med corona, vil DBU Sjælland tage denne bestemmelse i brug efter en individuel vurdering af situationen – herunder hvor mange spillere den pågældende klub må undvære til den konkrete kamp og klubbens muligheder for at supplere med andre spillere fra lavere rangerede hold. I denne behandling indgår også myndighedernes aktuelle vurderinger omkring byer og områder med særlig stor smittefare. Anmodning til DBU Sjælland om udsættelse af kampe grundet corona kan kun foretages af en anmeldt kontaktperson.

I fællesrækkerne vil det være administrators regler for flytning af kampe under corona, der vil være gældende.  Såfremt man som klub får akut behov for at flytte en kamp i weekenden grundet corona-smitte, så skal en anmeldt kontaktperson fra klubben kontakte dommervagten mellem kl. 08.00 og kl. 09.00 lørdag og søndag, såfremt der er påsat en dommer fra DBU Sjælland til kampen. Efterfølgende skal anmodningen også sendes skriftligt til info@dbusjaelland.dk.

Læs mere

Sådan håndterer i en positiv coronatest i jeres klub