50 klubber var til stede til årets Delegeretmøde i Ringsted Kongrescenter 2020

Beretningen
Der var ingen kommentarer til beretningen

Regnskabet viste at
DBU Sjælland havde i 2019 indtægter for 34.279.593 kr.
DBU Sjælland havde i 2019 udgifter for 33.175.734 kr.
Det gav et overskud på 1.103.859 kr. 

I budgettet for 2019 forventes et underskud på 900.000 kr.

Forslagene
Der var 3 forslag til afstemning, alle 3 konsekvensrettelser til DBU Sjællands love. 

Alle 3 forslag blev vedtaget

Valg til bestyrelsen
Der var 4 medlemmer af bestyrelsen på valg, og derudover opstillet en ny suppleant til bestyrelsen, da den tidligere suppleant, Pia Nygaard, var indtrådt i bestyrelsen i årets løb. 

De blev alle genvalgt, samt blev den nye suppleant, Lene Laungaard fra Virum-Sorgenfri Boldklub. 


2 fantastiske frivillige modtog hæder
Niels Jørgen Larsen fra Vejby-Tisvilde fodbold, og Gunner Jensen fra Holmegaard Glasværks Boldklub modtog begge Erik Asmunds rejselegat for deres enorme indsats, i deres respektive klubber.

De blev hver især overrasket med en video, som du kan se her

Nedenfor kan du se lidt billeder fra dagen