Vi beklager.

Vi er blevet gjort opmærksom på, at vi ikke har været tydelige nok i vores kommunikation omkring de ændringer af Serie 1 og Sjællandsserien, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet 12. juni 2019. 

For som nævnt i bestyrelsens beretning under delegeretmødet 2020, så vil Sjællandsserien og Serie 1 blive udvidet med hver 4 hold i sæsonen 2020-2021.  

Det er konsekvensen af en bestyrelsesbeslutning, der startede som forslag fra tre klubber ved delegeretmødet 2019, og som siden blev viderebehandlet i en arbejdsgruppe og til sidst vedtaget af DBU Sjællands bestyrelse.

Du kan læse om hele processen og detaljerne i denne nyhed.   

Fra forslag til virkelighed
Forslaget om at ændre antallet af hold i Sjællandsserien og Serie 1, blev stillet af de tre klubber, Haslev FC, Ringsted IF samt Gørslev IF, ved delegeretmødet 2019, og medførte, at der umiddelbart efter blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge på, hvordan dette kunne lade sig gøre.

En arbejdsgruppe, som der var åben ansøgning til, og som du kan læse mere om her. Alle ansøgere endte med at blive en del af gruppen, og du kan se sammensætningen af gruppen her.

På baggrund af en indstilling fra arbejdsgruppen, vedtog DBU Sjællands bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 12. juni 2019, at arbejdsgruppens indstilling skulle føres ud i livet, med effektuering fra sæsonen 20/21. 

Årsagen til tidspunktet for implementeringen skal findes i, "at DBU Sjælland principielt set har den holdning, at man som klub skal vide, hvad man spiller om inden sæsonen starter. Der skal med andre ord ikke ændres på en igangværende turnering"

Derfor blev turneringsbestemmelserne, og op- og nedrykningsscenarier ændret inden sæsonstart. Men vi har desværre ikke kommunikeret dette tydeligt nok ud. Dette beklager vi naturligvis.  

Fra 24 hold til 28 hold
Det betyder at efter endt sæson 19/20, vil Serie 1 blive udvidet fra i dag at indeholde 2 puljer af 12 hold, altså i alt 24 hold, til at indeholde 28 hold, altså 2 puljer med 14 hold i hver.

Det samme gør sig gældende i Sjællandsserien, DBU Sjællands højest-rangerende herre senior række, hvor man ligeledes går fra 24 hold fordelt på 2 puljer, til 28 hold fordelt på 2 puljer.   

Det får selvfølgelig konsekvenser for op- og nedrykningstilfælde, som kan findes her. Men kort sagt vil flere hold rykke op og færre hold rykke ned, når sæsonen 19/20 er slut.

Derudover er konsekvensen selvsagt, at fra sæsonen 20/21 vil hold der spiller i Serie 1 og Sjællandsserien opleve, at turneringen bliver længere, og der vil være flere kampe pr. hold.

Man kan desuden læse mere om det rent praktiske, som altid, i DBU Sjællands turneringsbestemmelser for 11:11, som er at finde her.

Spørgsmål
Har man spørgsmål til udvidelsen af DBU Sjællands Serie 1 og Sjællandsserien kan man kontakte nedenstående:

Lars Nielsen
Administrator Lars Nielsen
8:8 og 11:11 U13 og ældre, Indendørs på håndboldmål U11 og ældre, Pokalturneringer 4634 0734