Bestyrelsen vil gerne give et indblik i bestyrelsesarbejdet hos DBU Sjælland. Her kan du læse om udvalgte drøftelser fra bestyrelsens seneste møde 26. februar. 

Gebyr på indsigelser
I 2019 blev der indberettet 1102 røde kort i DBU Sjællands turneringer. Baseret på dommerens indberetning tildeles spilleren et passende antal karantænedage afhængigt af de forseelser, der førte til det røde kort.

Desværre har administrationen oplevet en betragtelig stigning i antallet af indsigelser, hvor klubberne gør indsigelse mod antallet af karantænedage – dette har hidtil været gratis. Samtidig er disse indsigelser blevet mere tidskrævende at behandle for administrationen. På indstilling af Disciplinær- og Ankeinstansen har bestyrelsen derfor vedtaget følgende:

  • Indførelse af en bagatelgrænse, så der ikke længere kan gøres indsigelse på karantæner på 3 spilledage og derunder.
  • Der indføres et gebyr på 1000 kroner for at gøre indsigelse – samme gebyr som ved protester og anker. Gebyret tilbagebetales naturligvis, hvis klubben får medhold i sagen. 

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at indsigelse omkring, at der er angivet en forkert spiller i indberetningen fortsat er gratis. Baggrunden for indførelsen af ændringen kan illustreres med følgende fiktive eksempler:

Eks. 1: Grønlund IK møder Kildebjerg IF i en vigtig Serie 3-kamp. Kort før dommerens slutfløjt bringer Kildebjerg IF sig foran 1-2. Grønlund IK’s Klaus Hansen lader sin frustration gå ud over kampens dommer og nægter i øvrigt at opgive sit navn, da han tildeles et rødt kort.
Administrationen tildeler Klaus Hansen 3 spilledages karantæne for gentagen brug for fornærmeligt eller upassende sprog eller tegn rettet mod dommeren samt for ikke at opgive navn.
Grønlund IK vælger at gøre indsigelse mod karantænens længde, idet man mener, at det fornærmende sprog ikke var rettet mod dommeren, og klubben anfører i øvrigt, at spilleren opgav sit navn.

Administrationen vil herefter forelægge indsigelsen for dommeren, og hvis dommeren fastholder sin indberetning, vil karantænedommeren blive fastholdt - eventuelt efter involvering af Disciplinærinstansen. Herefter kan klubben anke sagen til Ankeinstansen mod et gebyr på 1000 kroner, som tilbagebetales, hvis klubben får medhold.

Konsekvens: Det vil ikke længere være muligt at lave denne type indsigelse. Havde spilleren derimod fået 4 eller flere dages karantæne, så havde det været muligt at gøre indsigelse. Dog koster en indsigelse nu 1000 kroner, som tilbagebetales, hvis klubben får medhold.

Eks. 2: Grønlund IK gør indsigelse mod en karantænedom på 4 spilledages karantæne til klubbens nr. 3 Rasmus Boldsen, der angiveligt har spyttet en modstander i ansigtet. Årsagen til indsigelsen er, at det i virkeligheden var klubbens spiller med nr. 2, Bo Nielsen, der spyttede på modstanderen.

Konsekvens: Dette vil fortsat være gratis, da der blot er tale om, at den forkerte spiller er indberettet.

Voldelig adfærd og grove trusler straffes hårdere
Voldelig adfærd og grove trusler hører ikke hjemme på fodboldbanen. Derfor hæver DBU Sjælland nu minimumsantallet af karantænedage ved en række forseelser.

Et af DBU Sjællands strategiske hovedindsatsområder er at styrke respekten på og udenfor fodboldbanen. Som et led i dette arbejde vedtog bestyrelsen en indstilling om at hæve minimumssanktionerne for grove trusler og voldelig adfærd i forbindelse med fodboldkampe. For eksempel bliver minimumsantallet af karantænedage for de følgende forseelser hævet:

  • Grove trusler – fra 2 til 4 dage
  • Nikke en skalle – fra 4 til 6 dage 
  • Slag og spark uden for spilsituationen – 4 til 6 dage
  • NY: Voldsom adfærd i øvrigt – 2 dage 

Ifølge bestyrelsesformand Jakob Koed handler stramningerne både om at imødekomme omverdenens forventninger til straffe i denne type sager, og så handler det ikke mindst om at sende et klart og præventivt signal.

”Med disse stramninger vil vi gerne sende et krystalklart signal til spillere, trænere og klubber om, at det øjeblik du træder ind på en fodboldbane, så du en ambassadør for fodbolden, og du har en pligt til at beskytte og værne om fodboldens helt særlige fællesskab. Derfor falder hammeren også hårdt, når du forbryder dig mod fællesskabets regler”, siger bestyrelsesformand Jakob Koed.

Hvad koster et rødt kort? Her kan du se oversigten over minimumssanktionerne for forseelser på fodboldbanen (link).

Glæd jer børn! Nu er der medaljer to gange om året

DBU Sjællands bestyrelse har på Børneudvalgets indstilling besluttet, at der fremover skal være 3- og 5-mands medaljestævner både forår og efterår.

De yngste fodboldbørn kan godt glæde sig. Nu vanker der også medaljer, når efterårets 3- og 5-mandsstævner slutter i oktober 2020.

På indstilling fra Børneudvalget vedtog bestyrelsen, at der fremover skal være medaljestævner to gange om året for 3- og 5-mandsholdene (primært U5 til U10). Helt konkret betyder det, at efterårets sidste ’almindelige’ 3- og 5-mandsstævner bliver erstattet med medaljestævner.

Det er Børneudvalgets opfattelse, at man i børnefodbolden i mindre grad arbejder ud fra den traditionelle opfattelse af, at en sæson løber over et år med start i efteråret og afslutning i foråret. Derimod deler flere klubbers børneafdelinger sæsonen op i en efterårs- og en forårssæson. Og derfor er et medaljestævne en god afslutning på en halvsæson.

Du kan se alle forårets 3- og 5-mandsstævner her (der tages her forbehold for, at coronavirus-situationen kan få betydning for afviklingen af forårets stævner) 

Følg med omkring coronavirus-situationens konsekvenser for DBU Sjællands aktiviteter 

Fakta – om medaljestævner i 3- og 5-mands
I 2008-09 gik et turneringsår og årgangene fra at være helårlige til sommer/sommer. Det årlige medalje-stævne for børn fortsatte med at være efterårets sidste stævne frem til 2011, hvor det på baggrund af et forslag fra Orient Fodbold blev forslået at flytte medaljestævnet fra efterår til forår, da klubben så medaljestævnet, som en naturlig afslutning på et forløb for en årgang.
Således får spillerne medaljer ved sidste stævne, inden de rykker op i en ny årgang. Siden 2011 har medaljestævnerne i 3-og 5-mands derfor udgjort det sidste stævne i foråret. I 2020 dækker medaljestævnerne U5 til U10 som primær spilleform og samtidig U11 til U13 som et sekundært tilbud for de hold, der ikke spiller 8-mands.

Beslutningerne blev vedtaget på bestyrelsesmødet 26. februar 2020.