Vi får for tiden mange meldinger om, at det strømmer ind på banerne med fodboldspillere efter der er blevet løsnet op for corona-restriktionerne. 

Det er rigtig dejlige nyheder. Og derfor vil vi bare benytte lejligheden til at huske jer på, at det er vigtigt også at få de nye spillere meldt helt ind i klubben.  

Hvis I gerne vil sætte yderligere skub i fodboldens genstart, så kan I fortsat benytte de fem gratis genstarts-aktiviteter.

Hvorfor er det vigtigt? 
Først og fremmest, så er det vigtigt for klubkassen, da kontingentet gør det muligt at drive klubben, men også fordi man som klub får tilskud fra kommunen. Og jo flere medlemmer - jo større tilskud til at købe nye bolde, igangsætte nye initiativer i klubben eller noget helt tredje, der er behov for i netop jeres klub.

Derudover giver det et overblik over medlemmerne - og gør det nemmere at administrere klubbens medlemmer - herunder kontingentopkrævning. Det er samtidig en måde, hvor I kan vise kommunen og andre samarbejdspartnere den vigtige funktion, som jeres klub udfylder.  

Automatisk kontingent  
Så har din klub fået en masse nye fodboldspillere gennem fodbold for de mindste, et særligt tilbud til ungdomsspillere, motionister eller har I på anden vis fået nye medlemmer i klubben, så husk at få dem registreret. 

Vi tilbyder flere IT-løsninger, der blandt andet kan gøre det nemmere for jer at indhente kontingentbetalingen helt automatisk. Vi tilbyder både systemer og kurser i at benytte systemerne.  

Læs mere her:

Medlemsbetaling på abonnement: Flere klubber får automatisk kontingent 

Kursus i KlubOffie Økonomi