Tomme græsplæner, tomme taktiktavler og tomme omklædningsrum.
Coronapandemien har lammet fællesskaberne i mange fodboldklubber, som nu har brug for en ekstra håndsrækning, når foreningslivet og samfundet igen åbner.

I foråret og sommeren 2021 er der behov for at skabe ny motivation, styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben. Derfor åbner DBU’s Ungdomsfond en særlig Covid-19-pulje, hvor klubber kan søge om økonomisk støtte til sociale arrangementer som fællesspisning, en dyst på bowlingbanen eller andres sjove aktiviteter, når coronasituationen igen tillader det.

Arrangementerne skal naturligvis overholde de retningslinjer, der er for corona på det tidspunkt, arrangementet afvikles. Derudover skal arrangementerne omhandle arbejdet med ungdomshold (U13-U19) i danske fodboldklubber, i tråd med Ungdomsfondens regler.

Alle klubber med et godkendt klubnummer har mulighed for at søge om økonomisk støtte – også selvom klubben tidligere har modtaget midler. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget en klub må søge om.

Hele Covid-19-puljen har et loft på 250.000 kr., og det er bestyrelsens ambition at tilgodese flest mulige.

Deadline for ansøgninger er 31. januar, og man kan forvente svar på sin ansøgning i starten af februar. Arrangementet skal finde sted i løbet af foråret eller sommeren 2021. Covid-19-puljen støtter ikke arrangementer, der er blevet afholdt, når ansøgningen indsendes.

Du finder ansøgningsskemaet til Covid-19-puljen her.

Hvis en klub har ønske eller planer om at søge økonomiske støtte til deltagelse i traditionelle turneringer, stævner og lignende efter sommeren 2021, kan klubben søge Ungdomsfondens midler ved forårsuddelingen. Deadline for ansøgninger til Ungdomsfonden er 31. marts.

DBU’s Ungdomsfond af 18. maj 1964 kan du læse mere om her.

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgninger, kan du kontakte Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk.