Som altid på DBU Sjællands delegeretmøde skulle Erik Asmunds Rejselegat overrækkes.

I år gik legaterne til to frivillige ildsjæle, der gennem adskillige år har haft en stor betydning for både deres respektive fodboldklubber og lokalsamfund.

Hans Erik Hansen fra Terslev G&IF og Jan Nissen fra Store Heddinge Boldklub kunne således på årets delegeretmøde lade sig hylde for deres enorme arbejde for den sjællandske breddefodbold.

Rejselegat Jan Nissen

Jan Nissen - Store Heddinge Boldklub

Jan Nissen er en vaskeægte ambassadør for frivilligheden og en mand, der de sidste tyve år har været med til at drive Store Heddinge Boldklub frem til at være et samlingspunkt på Stevns og en klub, der nu har godt 270 medlemmer.

Rejselegat-modtageren Jan Nissen er på nuværende tidspunkt næstformand i Store Heddinge Boldklub, mens han i støtteforeningen Store Heddinge Boldklubs Venner er formand. Begge foreninger har han været frivillig i de sidste godt tyve år.

Året rundt arbejder han hårdt for at sikre, at klubben kontinuert udvikler sig og har økonomien til det.

Som næstformand står Jan også bag klubbens årlige salg af både juletræer og fyrværkeri, som henter penge ind til at støtte klubben. Ligeledes er han drivkraften bag den årlige ’Bierfest’, der samlede flere hundrede mennesker i Stevnshallen.

DEL23 096

Jan Nissens engagement i hans hjerteklub er ikke til at overse. Han er fast deltager i alle bestyrelsesmøder og klubbens udviklingsforløb med DBU Sjælland. Han deltager derudover også fast i formandslounges og deltager også i andre DBU Sjælland-arrangementer, hvor han blandt andet har været ude og tale om frivilligheden.

Jan har nemlig været en stor del af, hvordan Store Heddinge Boldklub har opbygget en stor skare af frivillige – blandt andet gennem en online ’frivillighedsbank’ og drejebøger for de forskellige frivilligopgaver.

Betydningen for Store Heddinge Boldklub er ikke til at overse, og med godt tyve års frivilligt arbejder er vi glade for at kunne både hylde og anerkende den frivillige ildsjæl Jan Nissen ved at tildele ham Erik Asmunds Rejselegat 2022.

Rejselegat Hans Erik Hansen

Hans Erik Hansen - Terslev G&IF

Man skal ikke kigge meget rundt på Terslev G&IF’s hjemmeside for at få øje på det enorme arbejde Hans Erik Hansen lægger i klubben. Hans navn fremgår mere eller mindre alle steder, og det er der en god grund til.

Årets anden modtager er en institution i sin klub og lidt af en legende i sjællandsk seniorfodbold.

Hans Erik Hansen er nemlig både træner for to af klubbens herresenior hold, samt et dameseniorhold. Han er kontaktperson for ungdomsafdelingen, han er næstformand i fodboldudvalget og formand for Terslev Gymnastik- & Idrætsforenings bestyrelse.

Og hvis det ikke var nok, så er han også kontaktperson for klubbens venskabsklub i Polen og spiller på klubbens 50+ hold.

Den lokale legende Hans Erik Hansen har boet hele sit liv i Terslev og er mere eller mindre vokset op på græsbanerne ved Terslev – og han ikke rigtig forladt græsbanerne siden, han som 6-årig startede i klubben.

I år har Hans Erik Hansen nemlig 50-års jubilæum som herreseniortræner, men på trods af det halve århundrede som fodboldtræner for Terslev G&IF, så er han ikke færdig med at dygtiggøre sig. Hans Erik Hansen er nemlig fortsat en fast deltager på diverse DBU Sjælland-trænerkurser, så han altid kan sikre høj kvalitet i træningen af det lokale seniorhold.

For Hans Erik Hansen kommer Terslev G&IF altid først. Han er kendt for sit store engagement i hele lokalområdet – og for den sags skyld også på resten af Sjælland. I 2011 fik han således også DBU Sjællands Æresemblem.

Hans Erik Hansen er en frivillig ildsjæl og på mange punkter også selve sjælen i Terslev G&IF, og nu kan han så også bryste sig af at kalde sig modtager af Erik Asmunds Rejselegat 2022.

DEL23 097

Erik Asmunds Rejselegat

Erik Asmunds Rejselegat tildeles årligt i op til to portioner á 10.000 kroner og et diplom.

Etableringen af rejselegat er til fordel for sjællandske frivillige og ulønnede fodboldledere - og trænere, der har ydet en særlig indsats for fremme og udøvelse af sjællandsk og/eller dansk fodbold.

Prisen udgør et diplom samt en rejse for modtageren til udlandet eventuelt i forbindelse med et af de danske landshold, eller til en anden spændende fodboldkamp.

Læs mere om Erik Asmunds Rejselegat her.